2019: Natřeno na růžovo. Idyla, idylično a ideál v literatuře

čtvrtek 25. dubna

8:45-9:15 prezence 9:15-9:25 zahájení 9:25-10:25 první blok
 • Mgr. Pavlína Dušková (2. roč. Ph.D. studia, obor Česká literatura, FF MU) Salonní próza Františka Heritese na vlnách idylična(?)
 • Mgr. Eva Palkovičová (1. roč. Ph.D. studia, obor Slovenská literatúra, SAV) Lesná samota, vidiecka fara, meštianska rodina: premeny obrodeneckej idyly v 60. rokoch 19. storočia
 • Eva Lauberová (2. roč. Bc. studia, obor Literární tvorba, VŠKK) Je idyla šálek z porcelánu?
10:25-10:55 diskuse 10:55-11:15 přestávka na čaj a kávu 11:15-12:15 druhý blok
 • Mgr. Michael Alexa (5. roč. Ph.D. studia, obor: Polská literatura, FF MU) Kolotoč a varšavské ghetto. Poznámka k migraci motivu od Czesława Miłosze k Marku Bieńczykovi
 • Bc. Tereza Roháčová (1. roč. NMgr. studia, obor: Česká literatura, FF UP) "Každý musí něčemu věřit, aby přežil. I ty zlato, spolkni to, nebo vyplivni." Hledání ideálů v Lapačích prachu Lucie Faulerové
 • Bára Meda Řezáčová (2. roč. Bc. studia, obor: Česká filologie, FF UP) Demytizace socialistického ideálu v Jedličkově próze "Kde život náš je v půli se svou poutí"
12:15-12:45 diskuse 12:45-14:30 přestávka na oběd 14:30-15:30 třetí blok
 • Mgr. Gabriela Tobiašová (1. roč. Ph.D. studia, obor: Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, FF UKF) Premeny hrdinu v dielach starších literárnych období
 • Mgr. Karolina Szymczyk (1. roč. NMgr. studia, obor: Česká filologie, Uniwerystet im Adama Mickiewicza w Poznaniu) Prvotní církev jako ideální křesťanská společnost
 • Mgr. Albert Lučanský (1. roč. Ph.D. studia, obor: Slovenská literatúra, FF UK) Locus amoenus Veľpiesne
15:30-15:50 diskuse 15:50-16:10 přestávka na čaj a kávu 16:10-17:10 čtvrtý blok
 • Mgr. Ľubomír Holík (3. roč. Ph.D. studia, obor Teória a dejiny slovenskej literatúry, FF PU) Idylické prvky v cestopise Martina Kukučína Dojmy z Francúzska
 • Bc. Milan Pavlovič (1. roč. NMgr. studia, obory: Česká literatura, Komparatistika, FF UK) "Jan Cimbura od Jindřicha Šimona Baara. Tátova posvátná kniha." Jihočeská idyla mezi Baarovým Janem Cimburou a Hájíčkovou "trilogií morálního neklidu"
 • Mgr. Katarína Badžgoňová (1. roč. Ph.D. studia, obor Slovenská literatúra, SAV) Podoby mestského a prírodného (vidieckeho) prostredia v tvorbe Máriusa Kopcsaya
17:10-17:40 diskuse, občerstvení 18:30 Prohlídka brněnské Vily Tugendhat, Černopolní 45 Brno

Pátek 26. dubna

9:15 zahájení druhého dne jednání 9:20-10:20 pátý blok
 • Mgr. Marta Harasimowicz (1. roč. Ph.D. studia, obor České dějiny, FF UK) "[...] aby nikdy nezazněl zvonec a téhle hezké pohádky, aby už nikdy nebyl konec". Motivy idylična na československých spartakiádách
 • Mgr. Viliam Nadáskay (2. roč. Ph.D. studia, obor: Slovenská literatúra, SAV) "Čo som to počul na družstevnom poli?" O utópii v poézii socialistického realizmu
 • Adam Zygmunt (3. roč. Bc. studia, obor: Bohemistika, VU) Každodenní idyla
10:20-10:50 diskuse 10:50-11:10 přestávka na čaj a kávu 11:10-12:10 šestý blok
 • Mgr. Lucia Smiešková (1. roč. Ph.D. studia, obor: Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, FF UKF) K autobiografii ako dokumentu doby (Od ideálov k ideológii)
 • Mgr. Natália Mitková (2. roč. Ph.D. studia, obor: Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr, FF UKF) Baróni bez privilégií a honoru. K memoárom Kornela Földváriho ...až pod čiernu zem
 • Mgr. Vladimíra Mravcová (2. roč. Ph.D. studia, obor: Slovenská literatúra, Ústav slovenskej literatúry SAV) Podoby ideálu a premeny idylických motívov v slovenskej próze 60. rokov 20. storočia
12:10-12:40 diskuse 12:40-13.30 porada poroty
13:30 vyhlášení Ceny Vladimíra Macury, konec oficiálního programu konference