Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701

 

Projekt Rozvoj kapacit ÚČL AV ČR pro výzkum a popularizaci se věnuje několika oblastem souvisejícím s nastavením takových organizačních procesů, které povedou k implementaci strategie HRS4R. Kromě předem definované cesty k HR Award se projekt věnuje dílčím oblastem souvisejícím s rozvojem lidských zdrojů, evaluací ve vědě a výzkumu, rozvojem mezinárodní spolupráce a otevřeným přístupem k vědeckým informacím. Významnou složkou je také podpora rozvoje komunikační strategie a popularizace.

 

Doba realizace: 1. 1. 2020 až 31. 12. 2022.

 

Projekt Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014701, je spolufinancován Evropskou unií.

 

Logolink OP VVV