Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017227

 

Projekt je financován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

 

Realizace: 2020–2022

 

Projekt podporuje mezinárodní spolupráci s předními vědeckými pracovišti v rámci vědy, výzkumu a rozvoje projektové činnosti. V rámci projektu Hranice literární vědy II je plánován výjezd tří akademických pracovníků Ústavu pro českou literaturu na tři výzkumné instituce v Německu, Rakousku a Velké Británii.

 

Logolink OP VVV hor barva cz