Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Knihovna

 

zde

Cca 170 tisíc svazků v Praze a v Brně, katalogy bohemistického a teatrologického fondu, západních literatur, sbírky kopií rukopisů a starých tisků (cca 2500 dokumentů).

Česká literární bibliografie

zde

Svazek databází oborové literární a bohemistické bibliografie pokrývající období od roku 1775 do současnosti, cca 2,25 milionu záznamů.

Internetové slovníky

Slovník české literatury po roce 1945

 

1700 hesel autorů, nakladatelství, časopisů, institucí a děl soudobé prózy, nová a aktualizovaná hesla avizovaná na FB profilu slovníku.

Slovník českých nakladatelství 1849–1949

 

Nezávislý projekt emeritního vědeckého pracovníka ÚČL Aleše Zacha. V současnosti více než 300 hesel menších a regionálních nakladatelství, doplňujících hesla stěžejních nakladatelských podniků, uveřejněná v tištěném Lexikonu české literatury 1–4 (1985–2008).

Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století

 

Historické příručky slovníkového charakteru vytvořené v ÚČL, umístěné v současnosti v digitálním archivu.

Slovník básnických knih

 

Slovník literární teorie

 

Fulltextové knihovny

 

Česká elektronická knihovna. Plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století

1700 básnických sbírek a knih, veškerá knižně vydaná poezie od sklonku 18. století, zahrnuje ještě celou tvorbu autorů, kteří debutovali do 1. světové války. Nástroje pro vyhledávání motivů apod.

Digitální archivy

 

 

 

Edice E

130 knižních titulů převážně kolektivních starších publikací, na jejichž vzniku se v posledních více jak šedesáti letech podíleli pracovníci ÚČL a které si podržely minimálně historickou hodnotu. Sborníky, kompendia, antologie, příručky, slovníky, edice spisů F. X. Šaldy, Vladislava Vančury ad.

Digitální archiv časopisů

Volně přístupný archiv digitálních kopií průběžně skenovaných českých literárních a kulturních časopisů a výjimečně i denního tisku od 19. století po současnost.

Digitální archiv populární literatury

300 sešitů z povídkových sérií detektivní, dobrodružné a erotické literatury, vydávaných v první polovině 20. století. Speciální pozornost věnována sérii detektivních povídek o Leónu Cliftonovi a jejím pěti různým vydáním. 

Databáze

 

 

 

Retrospektivní bibliografie české literatury 1775–1945

 

Retrospektivní bibliografie české literatury představuje největší oborovou bibliografii v ČR. Původní lístková kartotéka obsahuje cca 1,75 milionu excerpt o článcích a textech z oboru české a světové literatury a příbuzných disciplín (divadlo, historie, žurnalistika aj.) v periodickém tisku vycházejícím v daném období v českých zemích v češtině i němčině.

Bibliografie české literární vědy (od roku 1945)

 

Databáze obsahuje excerpci období 1945–1960 a z období po 1. srpnu 2012 a konvertované bibliografické báze pořizované v systému ISIS (Bibliografie české literární vědy 1961–2012, Databáze českého exilu a databáze RET).

Biografická báze 

 

Databáze CLO shromažďuje archivním výzkumem a další excerpcí biografická data a údaje o profesním zaměření osobností české literatury od počátku našeho písemnictví do současnosti.

Databáze literárních cen Přehled cen, oceněných osob a porotců. Zahrnuje literární ceny udělované v ČR, v případě Státních cen za literaturu od počátku Československé republiky.

Korpusy

 

 

Korpus českého verše

Korpus českého verše (KČV) je lemmatizovaný, foneticky, morfologicky, metricky a stroficky anotovaný korpus české poezie 19. a počátku 20. století. KČV v současnosti obsahuje více než 75 000 básní / 2,5 milionu veršů / 14 milionu slov. Práci s daty obsaženými v KČV umožňují volně přístupné nástroje.

Thesaurus českých meter 1795–1825

Thesaurus českých meter zpracovává zevrubně českou básnickou tvorbu v počátcích národního obrození (téměř 8000 záznamů). Na rozdíl od Korpusu českého verše byly texty anotovány manuálně a pokrývají nejen básnické sbírky, ale i časopisecké publikace, verše v prozaických textech aj.

Videoarchiv

zde

Více než 50 videozáznamů z akcí pořádaných ÚČL (od r. 2013).

Internetové výstavy

zde

Edice Literatura ke stažení se obrací zejména ke školám, knihovnám, muzeím a dalším kulturním, vzdělávacím či paměťovým institucím. Nabízí jim tematické výstavy sloužící k obohacení výuky nebo aktivizaci čtenářů a návštěvníků. K vybraným výstavám přináší edice také doprovodné výukové materiály (didaktické materiály, testy a kvízy korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých typů škol).