Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Studie

 

Lenka Jiroušková: ‛Visio Pauli’: podzněantické, resp. středověké opus apertum a jeho cesty latinským a českým     středověkem (K metodologii bádání o jednom apokryfu)

 

Tomáš Koblížek: Recepce básnické promluvy jakožto specifická časová zkušenost 

 

Anketa o „bílých místech“ současné literárněvědné bohemistiky

(Petr A. Bílek, Jonathan Bolton, Dobromir Grigorov, Jiří Holý, Rajendra A. Chitnis, Pavel Janáček, Pavel Janoušek, Jan Malura, Jan Matonoha, Jana Nechutová, Vladimír Papoušek, Petr Poslední, Martin C. Putna, Dalibor Tureček, Michael Wögerbauer, Peter Zusi)

 

Diskuse

      Luboš Merhaut: Nad ohlasy Lexikonu české literatury

Pavel Janoušek: Poznámka k textu Luboše Merhauta

 

Rozhledy

 

Alena Přibáňová: Jaký je Danny? A byl on vždycky takový? Nad knižním vydáním rukopisu Škvoreckého Zbabělců

 

Recenze

 

Jiří Flaišman & Michal Kosák: „Jo >brachu<, sme v revoluci“. K průkopnické edici Zbabělců

Marie Kubínová: Slovník k souvislému čtení

Jiří Poláček: Studie Olega Michajloviče Maleviče

Jiří Trávníček: Češi a Francouzi čtou Hrabala.... a co z toho (ne)vyplynulo 

 

Kronika

 

Vojtěch Malínek: V Polsku o komunistických bohatýrech

Informatorium