Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

2001 - roč. 49, č. 6

ČÍSLO VĚNOVANÉ PROJEKTU VÝZKUM HISTORIE A KULTURY MORAVY:

PETRŮ Eduard: Úvodem. Výzkum historie a kultury Moravy. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 563. [O výzkumném úkolu FF UP v Olomouci a o připr. konferenci Jazyk a literatura na Moravě.] [3936]

PETRŮ Eduard: Augustin Olomoucký a česká epistolografie. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 564-570; něm. resumé. [O jeho spisu o listu jako literárním žánru Opusculum componendarum epistolarum familiarium (1495).] [3937]

FIALA Jiří: Starší literární ztvárnění martyria sv. Jana Sarkandera. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 572-591; něm. resumé. [Přehled ohlasu jeho umučení; s četnými citacemi z dopisů, dokumentů a literárních děl.] [3938]

SOBOTKOVÁ Marie: Dva narativní texty polské provenience o švédské okupaci Olomouce v letech 1642 - 1650. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 594-609; něm. resumé. [O kronice Pawla Zaczkowicze Olomutium in captivitate gemens ... a o cestovním deníku Stanislawa Oswiecima Wyjazd do cudzych krajów; s citacemi.] [3939]

KOMENDA Petr: Jednohlasí a mnohohlasí v Halasových prózách. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 611-623; angl. resumé. [Analýza textových variant, mj. v básnické próze Já se tam vrátím (1947).] [3940]

ŠTĚRBOVÁ Alena: Rozhlasová hra jako dramatický text. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 624-635; angl. resumé. [O hrách Milana Uhdeho Výběrčí (1966) a Antonína Přidala Sudičky (1968).] [3941]

Další příspěvky viz oddíly ROZHLEDY (záz. č. 3959-3960) a RECENZE A GLOSY (záz. č. 3983-3989).

***

Rozhledy

HANUŠKA Petr: Písemnictví na střední Moravě v letech 1945 - 1948. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 636-644. [Přehled.] [3959]

MACHALA Lubomír: Petrovské prozaické kvarteto jako zrcadlo současné literární situace. (Nad knihami Jiřího Kratochvila, Petra Ulrycha, Alexandry Berkové a Michala Viewegha.) Roč. 49, 2001, č. 6, s. 645-654. [O brněnském nakl. Petrov a o vydaných knihách J. K. Truchlivý Bůh (2000), P. U. Srdce marionet (2000), A. B. Temná láska (2000), M. V. Román pro ženy (2001).] [3960]

RECENZE A GLOSY

PETRŮ Eduard: Významný výklad dějin latinské literatury v českých zemích. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 655-656. [Nechutová Jana: Latinská literatura českého středověku do roku 1400 (2000).] [3983]

BAUEROVÁ Helena: Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 656-659; podepsáno H. B. [(2000), ed. Helena Bauerová a Miloslav Pojsl.] [3984]

VRAJOVÁ Jana: In margine sborníku O. F. B. 2001. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 659-661. [Bibliofilský sborníček o O. F. Bablerovi (2000), ed. Bohumír Kolář.] [3985]

BERGMANNOVÁ Pavla: Úspěšné hledání minulosti brněnského rozhlasu. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 661-663. [Štěrbová Alena - Lazorčáková Tatjana: Umělecké osobnosti brněnského rozhlasu (2001).] [3986]

KOLÁŘOVÁ Jana: Příspěvek k literární Hané. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 663-665. [Kolektiv: Prostějov. Dějiny města I, II (1999, 2000); zejména o kapitole Václava Koláře Prostějov literární.] [3987]

ŠTĚRBOVÁ Alena: Pohledy - Punkty widzenia. Sborník přednášek o divadle a filmu. Roč. 49, 2001, č. 6, s. 665-667; podepsáno (Št.). [Stejnojmen. česko-polský sborník (2000), usp. Jan Roubal a Dorota Foxová.] [3988]

FIALA Jiří: Kdy se dějí Baarovi Osmačtyřicátníci? Roč. 49, 2001, č. 6, s. 667-670. [Oprava časové lokalizace v knize Jaroslavy Janáčkové Stoletou alejí (1985): správně se děj odehrává v r. 1846.] [3989]