Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

2001 - roč. 49, č. 5

UKÁZKY Z PRÁVĚ OBHÁJENÝCH DISERTACÍ PRAŽSKÝCH DOKTORANDŮ:

ŠPIRIT Michael: "Šaldův následník." Roč. 49, 2001, č. 5, s. 451-481; angl. resumé. [O Václavu Černém a o jeho vztahu k dílu F. X. Šaldy.] [3933]

JANÁČEK Pavel: Obrys konfliktu. Populární literatura v moderní české literární kultuře. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 483-517; angl. resumé. [3934]

HECZKOVÁ Libuše: Chtonické křivky ornamentu. Několik poznámek na téma žena, obraz, pravda a Růžena Svobodová. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 519-529; angl. resumé. [3935]

Další příspěvek viz ČL 2002, č. 2 (záz. č. 3996).

GAMMELGAARDOVÁ Karen: Výstavba postav v Andělu Jáchyma Topola. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 531-542. [(1995); s tabulkami.] [3957]

BÍLEK Petr A.: Nad "doktorandským" Úvodem do literární vědy. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 543-549. [Úvod do literární vědy (čes. 1999), usp. Miltos Pechlivanos, Stefan Rieger, Wolfgang Struck a Michael Weitz.] [3958]

RECENZE A GLOSY

KUSÁKOVÁ Lenka: Nová kniha o polské sentimentální próze. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 550-551. [Zawadska Joanna: Kronika serc czulych (Varšava, 1997).] [3978]

HOLÝ Jiří: Užitečná příručka literární teorie. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 552-554. [Peterka Josef: Teorie literatury pro učitele (2001).] [3979]

POLÁČEK Jiří: O próze třicátých let. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 554-556. [Všetička František: Tektonika textu. O kompoziční výstavbě české prózy třicátých let 20. století (2001).] [3980]

LANTOVÁ Ludmila: Zemřela V. A. Kamenskaja. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 556-557. [K 18. 7. 2001.] [3981]

ÚSTAV PRO ČESKOU LITERATURU AV ČR DOSUD VYDAL TYTO PUBLIKACE. Roč. 49, 2001, č. 5, s. 558-559; nepodepsáno. [Přehled svazků z edic Ursus, K a mimo edice.] [3982]