Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

2001 - roč. 49, č. 3

STUDIE

HOLÝ Jiří: Subjektivizované vyprávění v er-formě. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 227-241; angl. resumé. [3926]

PELÁN Jiří: Dandyovská estetika Arthura Breiského. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 243-253; angl. resumé. [3927]

ČERVENKA Miroslav - SGALLOVÁ Květa: Přízvukový rytmus v českém folklorním verši. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 254-279; angl. resumé. [Se statistickými tabulkami.] [3928]

ROZHLEDY

JANKOVIČ Milan: Nad Kapitolami z dějin strukturální poetiky. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 282-296. [Stejnojmen. kniha Lubomíra Doležela (2000).] [3944]

WIENDL Jan: Katolická moderna - velkorysý portrét z přelomu století. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 297-305. [Sb. Zajatci hvězd a snů. Katolická moderna a její časopis Nový život, 1896 - 1907 (2000), usp. Roman Musil a Aleš Filip.] [3945]

HOFFMANN Bohuslav: Skautské deníky tří českých spisovatelů: J. Foglara, J. Wolkera a J. Zábrany. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 306-313. [O edici Skautské deníky Tiskového a distribučního centra Junáka a o svazečcích: J. F.: Tábor svazu třinácti (1999), J. W.: Těm, kterým patřím (1997), J. Z.: Náruč plná vřesu (1998).] [3946]

PUTNA Martin C.: Bohuslav Reynek, apokalyptik - zdroje a motivy. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 314-319. [Mj. o Staré Říši Josefa Floriana.] [3947]

HAMAN Aleš: Nápaditý příspěvek k teorii vyprávění. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 320-325. [Revazová Francoise: Textes d´action (Mety, 1997).] [3948]

RECENZE A GLOSY

MATHAUSER Zdeněk: Hutný obzor literárněvědné a estetické problematiky. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 326-329. [Haman Aleš: Úvod do studia literatury a interpretace díla (1999).] [3970]

KOLÁR Jaroslav: Z husitologie posledních let. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 329-330. [Listy na Husovu obranu z let 1410 - 1412. Konec jedné legendy? (1999), ed. Božena Kopičková, Anežka Vidmanová; Jan z Příbramě: Život kněží táborských (2000), ed. Jaroslav Boubín.] [3971]

ŠVEC Petr: Holého komentář k Čapkově trilogii - povídka kritikova? Roč. 49, 2001, č. 3, s. 330-332. [Kritika "spirituálního" čtení trilogie v komentáři Jiřího Holého k edici Hordubal - Povětroň - Obyčejný život (1998).] - Viz též následující záz. č. 3973. 3973 [3972]

HOLÝ Jiří: Poznámka ke kritice Petra Švece a k České knižnici. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 332-334. [Ke kritice - viz předchozí záz. č. 3972; též o funkci komentářů v edici.] 3972 [3973]

POLÁK Josef: Nedoceněné svědectví o správném datu narození Boženy Němcové. Roč. 49, 2001, č. 3, s. 334-335. [O matrikách.] [3974]