Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

2001 - roč. 49, č. 2

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ PRACÍM ČLENŮ ÚSTAVU ČESKÉ LITERATURY V BRNĚ:

TRÁVNÍČEK Jiří: Ústav české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 115-116; podepsáno (jt). [O historii literárněvědné bohemistiky v Brně; úvodem k číslu.] [3916]

SUCHOMEL Milan: Na začátku desátých let: Šalda a Čapek. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 117-127; angl. resumé. [O rozdílných koncepcích umění a o vzájemných sporech.] [3917]

BOLTON Jonathan: Elegie veřejné a soukromé. Melancholie u Seiferta, Ortena a Blatného. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 128-142; angl. resumé. [J. S.: Osm dní (1937), J. O.: Elegie (1946), I. B.: Melancholické procházky (1941).] [3918]

ČECH Vlastimil: Typy detabuizací a jejich funkce ve dvou románech Jana Křesadla. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 144-149; angl. resumé. [J. K. (vl. jm. Václav Pinkava): Mrchopěvci (Toronto, 1984; 1990), Zámecký pán aneb Antikuro (1992).] [3919]

GILK Erik: Trojí maloměsto před první světovou válkou. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 151-163; angl. resumé. [Poláček Karel: Okresní město (1936), Drda Jan: Městečko na dlani (1940), Nový Karel: Městečko Raňkov (1927).] [3920]

KOŽMÍN Zdeněk: Modelace prostorů v Kafkově Procesu. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 164-180; angl. resumé. [(1925).] [3921]

TRÁVNÍČEK Jiří: Divák a herec. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 181-184; angl. resumé. [O postavách v povídkách Richarda Weinera.] [3922]

BOČKOVÁ Hana: Divadlo božího řízení Jeremiáše Drexela a tradice humanistických theater. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 185-193; angl. resumé. [O díle německého jezuity Theatrum aneb Divadlo božího řízení sv. Job (čes. 1673).] [3923]

HORÁKOVÁ Michaela: K jednomu úkolu barokologického bádání (o několika dosud neanalyzovaných pramenech). Roč. 49, 2001, č. 2, s. 195-204; angl. resumé. [Nad výsledky studia pramenů ve Spolkové republice Německo.] [3924]

NOVÁKOVÁ Luisa: Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 206-213; angl. resumé. [3925]

Další brněnské příspěvky viz oddíly DOKUMENTY (záz. č. 3962) a RECENZE A GLOSY (záz. č. 3969).

***

DOKUMENTY

BEDNÁŘOVÁ Jitka: Jan Čep o katolicismu v českých zemích. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 215-216. [Komentář k otištění dopisu a příspěvku J. Č. ve franc. čas. Esprit 1947 (na s. 215, 216-218).] [3962]

RECENZE A GLOSY

PŘIBÁŇ Michal: Podruhé za ostnatými dráty. Roč. 49, 2001, č. 2, s. 219-222. [Kratochvil Antonín: ... za ostnatými dráty a minovými poli II (Wielenbach - Plzeň, 1998).] [3969]