Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

2001 - roč. 48, č. 1

STUDIE

VINTR Josef: Založení bohemistiky na vídeňské univerzitě roku 1775, její více než dvousetleté trvání a perspektivy ve XXI. století. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 3-11; angl. resumé. [Upravená verze přednášky ze sympozia 12. - 14. 10. 2000 ve Vídni.] - S připojeným Programem sympozia 225 let bohemistiky na vídeňské univerzitě (na s. 12-13). [3911]

LEHÁR Jan: Sémantizace formy ve staročeském Apokryfu o Jidášovi. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 14-26; angl. resumé. [3912]

PAPOUŠEK Vladimír: Konstituce ideálu a "mytický čas" v Pšenkových českoamerických prózách. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 28-43; angl. resumé. [O románech Jaromíra R. Pšenky.] [3913]

DOBIÁŠ Dalibor: Čtvery Dějiny Arna a Jana V. Nováků. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 45-62; angl. resumé. [O úpravách textu Přehledných dějin literatury české v letech 1909, 1913, 1922, 1936.] [3914]

BLAŽÍČEK Přemysl: Poezie všedního dne: skupina Května 1956 - 1958. Přípravná studie pro Dějiny české literatury 1945 - 1990. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 64-76; angl. resumé. [3915]

ROZHLEDY

ESHELMAN Raoul: Obětování a znakovost v Nerudově povídce Přivedla žebráka na mizinu. (K antropologickému určení Povídek malostranských.) Roč. 48, 2001, č. 1, s. 77-84. [(1878).] [3942]

HERMAN David: Poetika a politika v Praze. Z angl. přel. Blanka Hemelíková. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 85-94. [Nad knihou Petera Steinera The Deserts of Bohemia [Pustiny v Čechách] (Ithaca - Londýn, 2000), o literatuře v totalitním režimu.] [3943]

DOKUMENTY

POKORNÁ Magdaléna: Zeyerův fond při České akademii věd a umění. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 95-103. [Se Seznamem prací vydaných v Bibliotéce fondu J. Zeyera; převzato z rukopis. sborníku U jednoho stolu (2000) věnovaného Jaroslavě Janáčkové.] [3961]

RECENZE A GLOSY

HOLÝ Jiří: Přehled české literární kritiky. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 104-105. [Haman Aleš: Nástin dějin české literární kritiky (2000).] [3964]

MATHAUSEROVÁ Světla: Trochej, jamb nebo daktyl? Roč. 48, 2001, č. 1, s. 105-108. [Červenka Miroslav - Sgallová Květa: Z večerní školy versologie III (1995); Červenka M.: Z večerní školy versologie IV. Daktyl (1999).] [3965]

KOLÁR Jaroslav: Cesty za horizont. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 108-110. [Duby Georges: Vznešené paní z 12. století, I-III (čes. 1997-99).] [3966]

WIENDL Jan: Užitečné setkání. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 110-111. [Česko-polská meziuniverzitní konference poř. FF UK 2. - 4. 5. 2000 v Praze.] [3967]

HAMAN Aleš: Úspěšná konference bohemistů z Německa i z Čech v Potsdamu. Roč. 48, 2001, č. 1, s. 111-112. [Na téma O české literatuře mezi symbolismem a avantgardou poř. 2. - 5. 11. 2000.] [3968]