Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1997 - roč. 45, č. 6

ČÍSLO VĚNOVANÉ LUBOMÍRU DOLEŽELOVI K 70. NAROZENINÁM:

PAVEL Thomas: Přínos Lubomíra Doležela současné literární vědě. Z angl. přel. Petr Kaiser. Roč. 45, 1997, č. 6, s. 563-569. [Poprvé otištěno ve sb. Fiction Updated, Theories of Fictionality, Narratology and Poetics (Toronto, 1996).] [3620]

RYANOVÁ Marie-Laure: Možné světy v soudobé teorii literatury. Z angl. přel. Miroslav Červenka. Roč. 45, 1997, č. 6, s. 570-599. [Poprvé otištěno v čas. Style (1992).] [3621]

DOLEŽEL Lubomír: Mimesis a možné světy. Z angl. přel. Petr Kaiser. Roč. 45, 1997, č. 6, s. 600-624. [Poprvé otištěno v čas. Poetics Today (1988).] [3622]

ECO Umberto: Malé světy. Z angl. přel. Petr Kaiser. Roč. 45, 1997, č. 6, s. 625-643. [O teorii možných světů; vyšlo poprvé anglicky v čas. Versus (1989).] [3623]

Další příspěvky o L. Doleželovi viz oddíly ROZHLEDY (záz. č. 3640) a DOKUMENTY (záz. č. 3644).

ROZHLEDY

HERMAN David: Americký sborník k narozeninám Lubomíra Doležela. Z angl. přel. Miroslav Červenka. Roč. 45, 1997, č. 6, s. 644-648. [Fiction Updated. Theories of Fictionality, Narratology and Poetics (Toronto, 1996), ed. C.-A. Mihailescu a Walid Hamarneh.] [3640]

DOKUMENTY

SOUPIS PRACÍ LUBOMÍRA DOLEŽELA. Roč. 45, 1997, č. 6, s. 649-662; nepodepsáno. [Bibliografie prací z let 1954-1998 o 192 záznamech.] [3644]