Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1997 - roč. 45, č. 5

STUDIE

WINNER Tomáš G.: Vladislav Vančura jako kritik umění, jeho vztahy k Pražskému lingvistickému kroužku. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 451-465; angl. resumé. [Přednáška z Akademie věd ČR 6. 5. 1997; část z připravované knihy o čes. meziválečné avantgardě.] [3617]

ČOLAKOVOVÁ Žoržeta: Český surrealismus třicátých let a problém verbalizace surreality. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 467-486; angl. resumé. [Analýza poetiky Vítězslava Nezvala, Konstantina Biebla, Jindřicha Štyrského a Jindřicha Heislera.] [3618]

ZACHOVÁ Alena: Intertextualita v románech Vladimíra Párala. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 487-503; angl. resumé. [3619]

ROZHLEDY

HAMAN Aleš: Dvě knihy o literární teorii. (Estetika proti lingvocentrismu.) Roč. 45, 1997, č. 5, s. 504-513. [Olsen S. H.: Konec literární teorie (Cambridge 1987, 2. vyd. 1996); sb. Einführung in die Literaturwissenschaft [Úvod do literární vědy] (Stuttgart - Výmar, 1995).] [3637]

PEŠTA Pavel: 35 let brněnské pobočky ÚČL. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 514-521. [Přehled činnosti.] [3638]

POSLEDNÍ Petr: Úskalí národní identity. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 522-529. [V literatuře 19. a 20. st.; Bobrownicka Maria: Narkotyk mitu [Mýtus jako droga] (Krakov, 1995); Kloskowska Antonina: Kultury narodowe - U korzeni [U kořenů národních kultur] (Varšava, 1996); Pynsent R. B.: Pátrání po identitě (1996).] [3639]

DOKUMENTY

BIBLIOGRAFIE EMANUELA MACKA. (11. 4. 1924 - 27. 3. 1997.) Roč. 45, 1997, č. 5, s. 530-552; s úvodní poznámkou Radmily Mackové - Borise Mědílka. [Nečíslovaná bibliografie prací z let 1950-1996, s přehledem ediční a redakční činnosti (285 záznamů), sestavená E. Mackem.] [3643]

RECENZE A GLOSY

KOLÁR Jaroslav: Sborník z konference o Václavu Černém. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 553-554. [Václav Černý. Život a dílo (1996), poř. v březnu 1990 v Náchodě.] [3659]

BROŽOVÁ Věra: Sex a tabu v české kultuře 19. století. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 554-556. [Sympozium, 17. roč., poř. 6. - 7. 3. 1997 v rámci Smetanovských dnů v Plzni.] [3660]

KUSÁKOVÁ Lenka: Zemřela Růžena Grebeníčková. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 556-558. [K 21. 7. 1997.] [3661]

[REDAKCE]: Reinhard Ibler, Hlaváčkova Mstivá kantiléna jako lyrický cyklus. Doplnění a omluva. Roč. 45, 1997, č. 5, s. 558-560. [Otištění poznámkového aparátu ke studii v ČL (1997, č. 4) - viz záz. č. 3614.] 3614 [3662]