Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1997 - roč. 45, č. 4

STUDIE

ČÍSLO VĚNOVANÉ (v oddílu STUDIE) PŘÍSPĚVKŮM BOHEMISTŮ Z UNIVERZITY V ŘEZNĚ:

KOSCHMAL Walter: Bohemistika v Institutu slavistiky Univerzity Řezno. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 339. [Úvod o činnosti.] [3613]

IBLER Reinhard: Hlaváčkova Mstivá kantiléna jako lyrický cyklus. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 340-359; angl. resumé. - Poznámkový aparát viz záz. č. 3662. [(1898).] 3662, 1898 [3614]

KOSCHMAL Walter: Město (Praha) a nevědomí. (Apollinaire - Nezval.) Roč. 45, 1997, č. 4, s. 360-376; angl. resumé. [O prózách G. A. Pražský chodec (1902) a V. N. Pražský chodec (1938).] [3615]

NÜBLER Norbert: Vypravěč (1. os.) v české poválečné próze. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 377-389; angl. resumé. [V dílech Josefa Škvoreckého, Bohumila Hrabala, Ladislava Fukse a Václava Duška.] [3616]

***

ROZHLEDY

PAPOUŠEK Vladimír: Němečkovy "manhattanské" prózy. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 391-401. [O tragické dimenzi místa v povídkách, i rukopisných.] [3635]

HOFFMANNOVÁ Jana: Jankovičovy kapitoly z Hrabalovy poetiky. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 402-407. [Jankovič Milan: Kapitoly z poetiky Bohumila Hrabala (1996).] [3636]

DOKUMENTY

SLAVÍČKOVÁ Miloslava: Hrabalovy "Pracovní materiály, poznámky a výpisky". Roč. 45, 1997, č. 4, s. 408-436. [Popis sešitu z literární pozůstalosti z LA PNP a srovnání s publikovanými prózami.] [3642]

RECENZE A GLOSY

JEDLIČKOVÁ Alice: Mezi texty, avšak uvnitř textu. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 437-443. [Homoláč Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu (1995), zejména o aluzích a citátech.] [3656]

OSOLSOBĚ Ivo: K přesmutné pětapadesátce Miroslava Procházky. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 443-447. [Nekrolog k 22. 2. 1997.] [3657]

MED Jaroslav: Za profesorem Zdislawem Niedzielou. Roč. 45, 1997, č. 4, s. 447-448. [Nekrolog k 18. 11. 1996.] [3658]