Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1997 - roč. 45, č. 3

STUDIE

KOŘÁN Ivo: Víra v písničkách ovčáků Volných. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 227-247; angl. resumé. [O tvorbě a osudech protestantské rodiny Volných od 70. let 17. st. do poloviny 18. st.] [3609]

VŠETIČKA František: Groteskní romaneto Ladislava Klímy. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 248-257; angl. resumé. [Utrpení knížete Sternenhocha (1928).] [3610]

WIENDL Jan: Rané básnické sbírky Jana Zahradníčka. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 258-276; angl. resumé. [Další část studie viz záz. č. 3745.] 3745 [3611]

COSENTINOVÁ Annalisa: Otokar Fischer a jeho Otázky literární psychologie. Z angl. přel. Daniela Hodrová. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 277-290; angl. resumé. [Kapitola z disertační práce.] [3612]

ROZHLEDY

ŠTĚRBOVÁ Alena: K interpretacím Vančurova Učitele a žáka. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 291-302. [Přehled od Karla Teigeho po Vladimíra Dostála.] [3632]

ČERVENKA Jan K.: Podivuhodná poetika Havlíčkovy Helimadoe. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 303-311. [O struktuře textu (1940).] [3633]

MATIAŠKA Milan: Preklad ako dialóg. O J. Pokorného preklade Rilkeho 3. Duinskej elégie. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 312-326. [Srovnání s překladem Pavla Eisnera a Miroslava Válka.] [3634]

RECENZE A GLOSY

KOLÁR Jaroslav: Autor z rudolfinské doby a jeho verše. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 327-328. [Mouřenín Tobiáš: Veršovaná tvorba (1995), ed. Milan Kopecký.] [3652]

HAMAN Aleš: Knížka o próze obrazné i věcné. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 328-331. [Svozil Bohumil: Próza obrazná i věcná (1995), o Ladislavu Fuksovi, Bohumilu Hrabalovi a Otu Pavlovi.] [3653]

DANIEL Bartoloměj: Několik slov k romským textům v Čapkově Loupežníkovi. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 331-332. [Oprava chyb.] [3654]

STÝSKAL Jiří - ŠTĚRBOVÁ Alena: K nedožitým pětasedmdesátinám prof. PhDr. Jiřího Skaličky, CSc. Roč. 45, 1997, č. 3, s. 332-335. [K 23. 4. 1997.] [3655]