Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1997 - roč. 45, č. 1

STUDIE

JIROUŠEK Jan: Parataxe jako sémiotický pojem - na příkladu české literatury dvacátého (a devatenáctého) století. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 3-16; něm. resumé. [V dílech Karla Čapka, Bohumila Hrabala, K. H. Máchy, Boženy Němcové aj.] [3597]

JÍLEK Rudolf: Metaforizace v Březinových sbírkách. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 16-27; něm. resumé. [3598]

KUSÁKOVÁ Lenka: Zieglerův překlad Fénelonových Příběhů Telemacha, syna Ulysova z let 1814-15. Příspěvek k poznání vývoje literárního jazyka v počátcích národního obrození. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 28-43; něm. resumé. [3599]

ADAM Robert: Vyprávění o vyprávění. "Hlasy" v komunikační struktuře fragmentu B. Němcové Urozený a neurozený. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 44-56; angl. resumé. [3600]

ROZHLEDY

NEBESKÝ Ladislav: Prázdné místo. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 57-63. [O jazyku experimentálních básní v ant. poezie 60. let Vrh kostek (1993), usp. Josef Hiršal a Bohumila Grögerová.] [3624]

JANKOVIČ Milan: Hledá se opravdu poezie? Roč. 45, 1997, č. 1, s. 64-72. [Polemika s článkem Petra Fidelia Hledá se poezie v Kritickém sborníku (1996) zpochybňujícím pojetí Romana Jakobsona a strukturalistů.] [3625]

JIRSAK Predrag: Česká literárněvědná terminologie. (Z pohledu záhřebské školy.) Roč. 45, 1997, č. 1, s. 73-79. [Zejména o čes. Slovníku literární teorie (1977, 2. dopln. vyd. 1984).] [3626]

BRABEC Jiří: Stoletá Moderní revue. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 80-84. [Moderní revue 1894-1925 (1995), sb. studií, usp. O. M. Urban a Luboš Merhaut.] [3627]

DANIEL Bartoloměj: Romská píseň v Máchových Cikánech. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 85-89. [O historii autentické písně; s otištěním originálu a překladu.] [3628]

DOKUMENTY

POKORNÁ Magdaléna: Policejní perzekuce českého spisovatele. Zkušenost Prokopa Chocholouška z let 1848-1861. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 90-113. [Na základě archivních dokumentů.] [3641]

RECENZE A GLOSY

MATHAUSEROVÁ Světla: Exaktní výzkum verše. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 114-115. [Slowianska metryka porównawcza VI. (Varšava, 1995).] [3645]

DOKOUPIL Blahoslav: Šílenství jako literární téma a literární kategorie. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 115-117. [Pospíšil Ivo: Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století (1995).] [3646]

POLÁČEK Jiří: Sborník o Karlu Poláčkovi. Roč. 45, 1997, č. 1, s. 118-119. [O Karlu Poláčkovi a jiných (1995), ed. Jaroslav Kolár, sborník ze sympozia 18. - 20. 5. 1995 v Rychnově n. K.] [3647]