Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1990 - roč. 38, č. 6

STUDIE

WINNER Thomas G.: Peirce a literární věda se zvláštním zřetelem k teoriím Pražského lingvistického kroužku. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 481-493; angl. resumé. [Rozšířená verze přednášky z mezinárodního peircovského kongresu 8. 9. 1989 na Harvardské univerzitě.] [3054]

HRBATA Zdeněk: Karolinská epopeja jako Zeyerovo gesto. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 494-505; franc. resumé. [(1896).] [3055]

ROZHLEDY

HARKINS William E.: Kontinuita v díle Karla Čapka. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 506-510. [Periodizace díla a o pluralismu tvorby.] [3067]

JÄHNICHEN Manfred: Čapkova setkání s německou kulturou a politikou aneb Poznámky ke třem etapám v působení a díle velkého humanisty. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 511-515. [3068]

HOMOLÁČ Jiří: Dvě máchovské básně. (Mezitextové navazování jako jeden z výstavbových principů textu.) Roč. 38, 1990, č. 6, s. 516-524. [Aluze sledovány v básních Františka Hrubína Tvář bez podoby a Josefa Hory Zastřená tvář.] [3069]

ŠIBRAVA Vladimír: Textové a významové posuny Peterkovy počáteční tvorby ve výboru Bez definitivy. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 525-528. [(1988).] [3070]

SVATOŇ Vladimír: Vnitřní napětí literárního tvaru. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 529-533. [Mathauser Zdeněk: Metodologické meditace aneb Tajemství symbolu (1989).] [3071]

DOKUMENTY

HOLMAN Petr: Dopisy Otokara Březiny Růženě Svobodové. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 534-537. [Komentář k otištění 13 dopisů a konceptů z let 1902-1918 a článku R. Svobodové o O. B. z čas. Lípa 1918 (na s. 537-548).] [3076]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ZELINSKÝ Miroslav: Slova o slovech a tichu. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 549-551. [Richterová Sylvie: Slova a ticho (Mnichov, 1986; 1991).] [3121]

JEDLIČKOVÁ Alice: O stylu Josefa Čapka. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 551-553. [Mareš Petr: Styl, text, smysl. O slovesném díle Josefa Čapka (1989).] [3122]

ŠMAHELOVÁ Hana: Ošidná okrajovost. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 553-555. [Sirovátka Oldřich: Literatura na okraji (1990).] [3123]

KOLÁR Jaroslav: Konference o humanistickém přístupu k podobě světa. Roč. 38, 1990, č. 6, s. 555-556. [Na téma Humanistische Topographien und Reisebeschreibungen in den böhmischen Ländern bis zur Zeit Balbins poř. 26. - 30. 3. 1990 v Liblicích.] [3124]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Pocta jubilantovi. (Sborník věnovaný prof. Phdr. Eduardu Petrů, CSc. k jeho šedesátým narozeninám.) Roč. 38, 1990, č. 6, s. 556-557. [Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Studia Bohemica, sv. 5 (1989).] [3125]