Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1990 - roč. 38, č. 5

STUDIE

VODIČKA Felix: K vývojovému postavení Erbenova díla v české literatuře. (Sémantická intence Erbenovy poezie a její dvojí původ.) Roč. 38, 1990, č. 5, s. 385-404; něm. resumé. [Předneseno 24. 11. 1970 na sympoziu k 100. výročí narození K. J. E.; s poznámkou pod čarou Boženy Vodičkové - Mojmíra Otruby (na s. 385) o studii jako části šířeji proponovaného díla.] [3050]

NOVÝ Lubomír: Literatura v Masarykově myšlení. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 405-418; něm. resumé. [3051]

VOIT Petr: K českému básnictví předbělohorské doby - Život a putování sv. Kryštofa. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 419-424; rus. resumé. [O skladbě Tobiáše Mouřenína z Litomyšle (1601).] [3052]

TRÁVNÍČEK Jiří: Básnický kontakt Ivana Blatného se Skupinou 42. (Interpretace sbírky Tento večer.) Milanu Jankovičovi k šedesátinám. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 425-434; angl. resumé. [(1945).] [3053]

ROZHLEDY

LEŠKA Oldřich: Vzkříšení Pražského lingvistického kroužku. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 435-437. [Vzpomínky a o obnově činnosti po r. 1989.] [3063]

KRAITLOVÁ Irena: Václav Tille a jeho směřování k moderní pohádce. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 438-445. [Přehled činnosti v oblasti folkloru.] [3064]

HAMAN Aleš: O reálné působnosti literární produkce. (K výsledkům sociologických výzkumů četby a čtenářství. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 446-450. [O výsledcích terénního šetření Státní knihovny ČSR v 80. letech.] [3065]

PFAFF Ivan: Anglická antologie české poezie předbřeznové. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 451-460. [O anglickém překladateli Johnu Bowringovi, jeho korespondenci s čes. obrozenci a o antologii Wýbor z básnictví českého. Cheskian Anthology (Londýn, 1832); s otištěním dopisu Waltera Scotta F. L. Čelakovskému z 19. 4. 1828 (na s. 460).] [3066]

DOKUMENTY

KOLÁR Jaroslav - HOLÝ Jiří: Z nepaměti do paměti. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 461-469. [Vzpomínky na bytové přednášky literárních vědců v 70. a 80. letech, jejich seznam a soupis příspěvků v rukopis. sbornících.] [3075]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HODROVÁ Daniela: Kunderovo Umění románu - zpověď romanopisce, nebo teorie románu? Roč. 38, 1990, č. 5, s. 470-473. [Ĺ art du roman (Paříž, 1986).] [3117]

JEDLIČKOVÁ Alice: Jedenáct století české poezie v německém překladu. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 473-475. [Ant. Die Sonnenuhr (Lipsko, 1987), usp. Ludvík Kundera; s poznámkou redakce o potlačení recenze předchozím vedením ÚČSL.] [3118]

TRÁVNÍČEK Jiří: Gravitační bod: recepce. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 475-477. [Miko František: Aspekty literárného textu (Nitra, 1989).] [3119]

JEDLIČKOVÁ Alice: Časová úvaha o konferenci. Roč. 38, 1990, č. 5, s. 477-479. [Sympozium Češi a Evropa v novodobé české kultuře poř. 22. - 24. 3. 1990 v rámci Smetanovských dnů v Plzni.] [3120]