Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1990 - roč. 38, č. 4

STUDIE

DROZDA Miroslav: Vodičkovy Počátky krásné prózy novočeské ve světle teorie prózy. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 289-294. [Otištěno též ve sborníku The Strukture of the Literary Process (Amsterdam - Filadelfie, 1982.] [3045]

FIALA Jiří: Barokní balady a morytáty. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 295-304; něm. resumé. [O umělé, pololidové a folklorní poezii v 17. - 18. st.; s ukázkami.] [3046]

STEINER Peter: Opomíjená sbírka: Čapkova Kniha apokryfů jako alegorie. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 306-320. [K souboru vydanému Miroslavem Halíkem (1945).] [3047]

OPELÍK Jiří: Zaumné verše v poezii Oldřicha Mikuláška. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 321-336; něm. resumé. [Rozbor 8 veršů z let 1947-71; s poznámkou o tabulkách grafémů ve 3. kapitole, která je převážně dílem Pavla VAŠÁKA, o přednesu studie v Literárněvědné společnosti 1973 v Brně a o otištění v čas. Književna smotra (Záhřeb, 1976).] [3048]

TRÁVNÍČEK Jiří: Moravská inspirace v poezii Oldřicha Mikuláška a Jana Skácela. Vážené paní doc. Jaroslavě Janáčkové. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 337-346; angl. resumé. [3049]

ROZHLEDY

LOTMAN Jurij Michajlovič: Iluze autentičnosti a autentičnost iluze. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 347-351. [Přetisk předmluvy ke knize Miroslava Drozdy Narativní masky ruské prózy (1990).] [3061]

HOLÝ Jiří: Setkání s Bedřichem Fučíkem. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 352-359. [Nad vzpomínkovými eseji Čtrnáctero zastavení (samizdat, 1986 - tato část uveřejněna v samizdatovém Kritickém sborníku 1988 pod pseud. Jan Toman) a nad Dílem B. F., sv. 1 - 6, vyd. ineditně v letech 1986-90.] [3062]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PALAS Karel: Nové vydání Balbínovy Obrany českého jazyka. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 360-361. [Pod názvem Rozprava krátká, ale pravdivá (1988), ed. Milan Kopecký.] [3105]

KOPECKÝ Milan: Osud Pilárikův. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 361-362. [Pilárik Štefan st.: Sors Pilarikiana (Bratislava, 1989), ed. Marián a Jozef Minárikovi.] [3106]

FORST Vladimír: O smyslu literatury 19. století. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 362-363. [Jeřábek Dušan: Tradice a osobnosti (1988).] [3107]

KUSÁKOVÁ Lenka: Nový svazek Literárního archivu. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 364-365. [Sv. 17/18 (1988).] [3108]

JIRÁČEK Pavel: Jaroslav Vrchlický a Emilio Teza. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 365-367. [Seidl Ivan: Jaroslav Vrchlický a Emilio Teza v kontextu česko-italských literárních a kulturních vztahů (1988), obsahuje studii a vzájemnou korespondenci.] [3109]

URBANEC Jiří: Novinářka a spisovatelka. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 367-369. [Vízdalová Ivana: Novinářka Marie Majerová (1988).] [3110]

JANKOVIČ Milan: Zajímavý samizdat. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 369-371. [Pistorius Vladimír: Stárnoucí literatura (1985), o čes. literatuře let 1968-85.] [3111]

JUNGMANN Milan: Trojí pohled na českou literaturu. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 371-377. [Měšťan Antonín: Česká literatura 1785 - 1985 (Toronto, 1987); Kosková Helena: Hledání ztracené generace (Toronto, 1987); Pynsent R. B.: Social kriticism in Czech Literature of 1970s and 1980s (Mnichov, 1986); přetištěno ze samizdatového čas. Obsah (1987).] [3112]

SIROVÁTKA Oldřich: Zbojnické tradice ve folkloru a národní kultuře. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 377-378. [Jánošík. Obraz zbojníka v národnej kultúre (Bratislava, 1988), usp. Viera Gašparíková.] [3113]

BEČKA Jiří: Česká a slovenská literatura v Íránu. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 378-379. [Šábání Ahmad: Ketábšenásíje Čekoslovákí [Československá bibliografie] (Šíráz, 1988).] [3114]

VESELÝ Jiří: Franz Kafka a ti druzí. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 380-381. [Sympozium Pražská literatura německého jazyka v době Kafkově poř. 5. - 7. 6. 1989 v rakouském Klosterneuburgu.] [3115]

HONZÍK Jiří: Za Miroslavem Drozdou. Roč. 38, 1990, č. 4, s. 382-383. [K 8. 4. 1990.] [3116]