Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1990 - roč. 38, č. 3

STUDIE

[Redakce]: Od tohoto čísla má Českou literaturu na starosti změněná redakce a nová redakční rada ... Roč. 38, 1990, č. 3, s. 193; nepodepsáno. [Úvod o nové koncepci časopisu.] [3040]

KALIVODA Robert: O Otakaru Hostinském, estetické teorii a estetickému programu. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 194-211; něm. resumé. [Převzato z ineditního sb. In memoriam. K nedožitým šedesátinám Olega Suse (9. září 1984) přátelé, kolegové, žáci (Brno, 1984), red. Ladislav Soldán.] [3041]

ČERVENKA Miroslav - JANKOVIČ Milan: Dva příspěvky k předmětu individuální stylistiky v literatuře. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 212-234; angl. resumé. [Obsahuje část M. Č. [= Miroslava ČERVENKY] Individuální styl a významová stavba literárního díla (s. 212-223) a M. J. [= Milana JANKOVIČE] Individuální styl a problematika "smyslu" uměleckého literárního díla (s. 223-234); dvojstudie byla napsána r. 1975 a publikována v Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik (Frankfurt n. M., 1976).] [3042]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Z geneze Meče Damoklova. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 235-243; něm. resumé. [O zásazích editorů Bedřicha Frídy a Jaromíra Boreckého do textů Jaroslava Vrchlického (1913).] [3043]

BLAŽÍČEK Přemysl: Karel Toman a antika. (Z větší práce o poezii Karla Tomana.) Roč. 38, 1990, č. 3, s. 245-253; něm. resumé. [S poznámkou redakce o autorovi stati a o jeho rukopisných pracích (na s. 253).] [3044]

ROZHLEDY

KARFÍK Vladimír: Deník jako román. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 255-265. [Stať datovaná červen 1980 o knize Ludvíka Vaculíka Český snář; s dodatkem datovaným leden 1990 (na s. 265-266).] [3060]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČERVENKA Miroslav: Jiří Hájek, jak ho známe. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 267-269. [Teorie umělecké kritiky (1986), vysokoškol. učebnice; přetisk ze samizdatového sb. O divadle II (1987).] [3096]

BRABEC Jiří: Vykřičníky nad edicí Seifertových sbírek. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 269-272. [Kritika svazku Město v slzách - Samá láska - Svatební cesta - Slavík zpívá špatně - Poštovní holub (1989) připraveného Jarmilou Víškovou; poprvé uveřejněno v samizdatovém Kritickém sborníku (1989).] - Viz též následující záz. č. 3098. 3098 [3097]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Poznámky k recenzi Jiřího Brabce. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 272-274. [Viz předchozí záz. č. 3097.] 3097 [3098]

PEŠAT Zdeněk: Popularizace: faktografie, nebo výklad? Roč. 38, 1990, č. 3, s. 275-276. [Měšťan Antonín: Česká literatura 1785 - 1985 (Toronto, 1987; pův. něm. Geschichte der tschechischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert, Kolín n. R. - Vídeň, 1984); recenze otištěna pod pseud. Jiří Tománek v samizdatovém Kritickém sborníku (1988).] [3099]

NECHUTOVÁ Jana: Devátý svazek Husových spisů. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 277-278. [M. Iohannis Hus Leccionarium bipartium - pars hiemalis (Opera omnia, sv. 9, 1988), ed. Anežka Vidmanová- Schmidtová.] [3100]

DVOŘÁKOVÁ Dana: S. K. Neumann - básník, prozaik a umělecký kritik. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 278-280. [Konfrontace I, II (oba 1988), ed. Milada Chlíbcová a Jiří Holý.] [3101]

TRÁVNÍČEK Jiří: Nůše sémiotiky. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 280-283. [Znak - systém - proces. K problémom marxistickej semiotiky (Litteraria, sv. 24, Bratislava 1987), usp. Nora Krausová.] [3102]

MERHAUT Luboš: V Plzni o smíchu. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 283-286. [Sympozium Smích v umění poř. 16. - 18. 3. 1989 v rámci Smetanovských dnů.] [3103]

CHVATÍK Květoslav: Zemřel Robert Kalivoda. Roč. 38, 1990, č. 3, s. 286-288. [K 6. 12. 1989; datováno 14. 12. 1989 Kostnice.] [3104]