Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1990 - roč. 38, č. 1

STUDIE

FISCHER Jan O.: Francouzská literatura konce 19. století očima české kritiky. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 1-24; franc. resumé. [3037]

ROZHLEDY

VÍZDALOVÁ Ivana: Německy psaná literatura v Praze od 80. let 19. století do roku 1918. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 26-40. [3056]

KUDĚLKA Viktor: Česká meziválečná literatura ve světovém kontextu. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 41-52. [3057]

JÄHNICHEN Manfred: Základní linie recepce české a slovenské literatury v NDR. (Způsoby recepce - funkční polohy - recepční vzory.) Z něm. přel. Ivana Vízdalová. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 53-63. [3058]

DOKUMENTY

MOURKOVÁ Jarmila: Od Paula Eisnera k Pavlovi Eisnerovi. (Zamyšlení nad korespondencí P. Eisnera O. Fischerovi.) Roč. 38, 1990, č. 1, s. 64-70. [S citáty z korespondence.] [3072]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KUBÍNOVÁ Marie: Meziválečná literatura prizmatem žánrů. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 71-77. [Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů (1987), red. Milan Zeman.] [3079]

PRAŽÁK Richard: Český humanismus. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 77-79. [Stejnojmen. monografie Milana Kopeckého (1988).] [3080]

MACURA Vladimír: Sondy do rakousko-uherského "konce století". Roč. 38, 1990, č. 1, s. 79-80. [Sb. Intellectuals and the Future in the Habsburg Monarchy 1890 - 1914 (Londýn, 1988), usp. László Péter a Robert B. Pynsent.] [3081]

VÍZDALOVÁ Ivana: Mistr rakouské satiry. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 80-82. [Krolop Kurt: Sprachsatire als Zeitsatire bei Karl Kraus (Berlín, 1987).] [3082]

VALENTOVÁ Libuše: Studie ze srovnávací literatury. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 82-84. [Barborica Corneliu: Studii de literatura comparata (Bukurešť, 1987).] [3083]

TRÁVNÍČEK Jiří: Verš z odvrácené strany. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 84-86. [Kulawik Adam: Teoria wiersza (Krakov, 1987).] [3084]

JEDLIČKOVÁ Alice: K aplikaci systémové analýzy v literární vědě. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 86-88. [Miko František: Analýza literárneho diela (Bratislava, 1987).] [3085]

DVOŘÁK Aleš: Kniha o některých metodách atribuce. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 88-90. [Jermolenko G. V.: Anonimnyje proizvedenija i ich avtory (Minsk, 1988).] [3086]

FORST Vladimír: Monografie o průkopníku socialismu. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 90-91. [Šolle Zdeněk: Josef Boleslav Pecka (1987).] [3087]

MOLDANOVÁ Dobrava: Portrét Heleny Šmahelové. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 91-92. [Hájková Alena: Helena Šmahelová (1988).] [3088]

VLAŠÍN Štěpán: Literární archiv dovršil druhou desítku. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 92-93. [Literární archiv, roč. 19/20, 1984-85 (1988).] [3089]

ČORNEJOVÁ Ivana: Konference o Bohuslavu Balbínovi. Roč. 38, 1990, č. 1, s. 94-96. [Poř. Literární archiv PNP 29. - 30. 11. 1988 v Praze.] [3090]