Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1986 - roč. 34, č. 6

STUDIE

VÍŠKOVÁ Jarmila: Ediční zpracování textu. (Z připravované knihy Teorie a praxe textologie.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 481-499; rus. resumé. [Kniha vyšla pod názvem Textologie. Teorie a ediční praxe (1993).] [2684]

HRBATA Zdeněk: Konkrétnost i symbolika romantické pouti a poutníka v Máchově díle. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 500-511; franc. resumé. [2685]

MOCNÁ Dagmar: Nejedlého Mácha. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 511-521; rus. resumé. [O příčinách vlažného vztahu Z. N. ke K. H. M.] [2686]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Realistická idyla. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 522-537; rus. resumé. [O románu K. V. Raise Zapadlí vlastenci (1894).] [2687]

OBZORY

VALOUCH František: Poezie zákonů, vět a definic. (Poznámky k vývojové problematice poezie Jaroslava Čejky.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 538-543. [2688]

DISKUSE

HERMANOVÁ Eva: Realistická fantastika Povídek malostranských. (Neruda a Gogol.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 544-551. [O příbuzných rysech fantastiky všednosti u J. N. a v cyklu N. V. Gogola Petrohradské povídky (1835-42); upravená kapitola studie "Ruská" cesta k Janu Nerudovi.] [2703]

DOKUMENTY

ZELENKA Miloš: K Jiráskovým fejetonům v Národních listech v letech 1882-1883. (Jirásek a Neruda.) Roč. 34, 1986, č. 6, s. 552-558. [O příspěvcích psaných na žádost J. Nerudy; s jejich soupisem.] [2706]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HRABÁK Josef: Ze slovenské literární vědy. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 559-562. [Rosenbaum Karol: Na váhach času. Literárna kritika v sedemdesiatych rokoch (Bratislava, 1985); Tomčík Miloš: Poézia na križovatkách času (Bratislava, 1983).] [2748]

SOLDÁN Ladislav: Ke kořenům tvorby a osobností bratří Čapků. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 562-563. [Čapek Karel: Poměr estetiky a dějin umění - Čapek Josef: Umění přírodních národů (1985), ed. Jiří Opelík (pro Společnost bratří Čapků).] [2749]

SIROVÁTKA Oldřich: Folkloristická publikace o SNP. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 563-564. [Michálek Ján: Protifašistický odboj na Slovensku v rozprávaniach ĺudu (Bratislava, 1985), studie s výběrem ukázek.] [2750]

VLAŠÍN Štěpán: Avantgarda a socialistický realismus. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 565-566. [Bek Josef: Avantgarda. Ke genezi socialistického realismu v české hudbě (1984).] [2751]

HEMELÍKOVÁ Blanka: Politik a novinář. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 566-567. [Beránková Milena: Novinář a publicista Antonín Zápotocký (1984).] [2752]

PEŠTA Pavel: Eseje o dětské literatuře. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 568-570. [Heřman Zdeněk: Říkat pravdu s úsměvem (1984).] [2753]

MRAVCOVÁ Marie: První monografie o Karlu Poláčkovi. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 570-573. [Hájková Alena: Komika jako nástroj kritiky maloměšťáctví v díle Karla Poláčka (1985).] [2754]

VLADYKOVÁ Věra: Bibliografie české slavistiky. Roč. 34, 1986, č. 6, s. 574-576. [Česká literární věda. Slavistika, roč. 1971, 1972 (1978, 1980), zprac. Alena Vachoušková a Helena Sofrová.] [2755]