Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1986 - roč. 34, č. 5

STUDIE

Z PORADY LITERÁRNĚVĚDNÝCH PRACOVIŠŤ. Splnit včas a na vysoké ideově odborné úrovni své tvůrčí úkoly! (Referáty ze setkání pořádaného 15. 4. 1986 v Ústavu pro čes. a svět. literaturu ČSAV):

HRZALOVÁ Hana: Perspektivy a úkoly české literární vědy. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 385-389. [Po XVII. sjezdu KSČ; úvodní projev.] [2674]

MOLDANOVÁ Dobrava: Zpráva o diskusi. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 389-391; podepsáno -dm-. [Referát o setkání.] [2675]

WOLLMAN Slavomír: Literární slavistika a bohemistika. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 392-393. [2676]

VAŠÁK Pavel: Integrace a literární věda. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 394-396. [O mezioborovém přístupu, mj. o potřebě technických databází.] [2677]

TOMČÍK Miloš: Kvalitatívne aspekty literárnej vedy vo svetle zjazdových rokovaní. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 396-403. [2678]

***

ZEMAN Milan: György Lukács v procesu formování české marxistické uměnovědy. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 404-407; něm. resumé. [O jeho vlivu ve 30. letech, zejména na Bedřicha Václavka.] [2679]

PRAŽÁK Emil: Dalimil a Jetřich Berúnský. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 408-413; něm. resumé. [O textových shodách; se srovnávacími citacemi.] [2680]

SKALIČKA Jiří: Karel Havlíček - kritik s předstihem. (K 130. výročí úmrtí.) Roč. 34, 1986, č. 5, s. 414-419; něm. resumé. [O satiře v literárněkritických pracích K. H.; k 29. 7. 1986.] [2681]

MOLDANOVÁ Dobrava: Obraz ženského osudu a jeho proměny v tvorbě spisovatelek na přelomu století. (Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 34, 1986, č. 5, s. 420-431; něm. resumé. [2682]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Svědectví o boji. (Česká próza s tematikou antifašismu.) Roč. 34, 1986, č. 5, s. 432-444; rus. resumé. [Přehledová stať o letech 1945 - 1985.] [2683]

ROZHLEDY

VLAŠÍN Štěpán: Spisovatelské slovníky a dějiny literatury. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 446-450. [Přehled slovníků čes. spisovatelů od r. 1945 a o možné eliminaci hesel autorů v příštích dějinách čes. literatury.] [2700]

VORÁČEK Jaroslav: Poznámky k současné literární historii. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 451-455. [O poměru současných literárněhistorických prací, pramenných studií a slovníkových příruček, mj. v oblasti literatury pro děti a mládež.] [2701]

HOŠNA Jiří: Zlatá legenda. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 455-459. [Úvaha nad edicí legendy Jakuba de Voragine Legenda aurea (1984), ed. Anežka Vidmanová.] [2702]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HRABÁK Josef: Slovanský strukturalismus. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 460-462. [Bojtár Endre: Slavic Structuralism (Budapešť, 1985), studie je zaměřena na rozbor díla Jana Mukařovského a Romana Ingardena.] [2740]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Příspěvek k poznání kulturní situace v Čechách 12. století. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 462-464. [Merhautová Anežka - Třeštík Dušan: Ideové proudy v českém umění 12. století (1985).] [2741]

MACEK Emanuel: Bibliografie literatury v Rovnosti. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 464-470. [Sto let literatury v Rovnosti (1985), kritické připomínky.] [2742]

PYTLÍK Radko: Příspěvky ke kischovskému výročí. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 470-471. [E. E. Kisch novinář a bojovník (obrazová publikace, 1985), usp. Gabriela Žemličková a Jiří Tomáš; Kozlová Danica - Tomáš J.: Egon Ervín Kisch (monografie, 1985).] [2743]

VLAŠÍN Štěpán: Malá neumannovská monografie. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 471-473. [Macháček Miroslav: Stanislav K. Neumann (1985).] [2744]

KUDĚLKA Viktor: Stopami románu. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 473-475. [Bernštejnová I. A.: Český román 20. století a cesty realismu v evropských literaturách (čes. 1985).] [2745]

HRONOVÁ Nina: Další příspěvek k popularizaci současné české literatury na Ukrajině. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 476-478. [Současní čeští spisovatelé (Kyjev, 1985).] [2746]

KOLÁR Jaroslav: Rejstříkový průvodce Knihopisem. Roč. 34, 1986, č. 5, s. 478-480. [Voit Petr: Příspěvky ke Knihopisu, sv. 1-3 (1985).] [2747]