Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1986 - roč. 34, č. 3

STUDIE

ČORNEJ Petr: K Máchovu pojetí českých dějin. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 193-207; něm. resumé. [2665]

SVADBOVÁ Blanka: Praha a Litomyšl v rané tvorbě Terezy Novákové. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 208-225; rus. resumé. [2666]

BARTŮŠKOVÁ Sylva: Otázka životního prostředí v pokvětnové beletrii. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 226-233; angl. resumé. [Zejména v tvorbě Jaromíra Tomečka, Marie Kubátové a Petra Pavlíka.] [2667]

LEDERBUCHOVÁ Ladislava: Ladislav Fuks a literární mystifikace. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 234-243; rus. resumé. [2668]

ROZHLEDY

DVOŘÁK Jaromír: Bilance Roku Jana Nerudy. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 245-252. [Přehled publikací o J. N. za rok 1984.] [2694]

SOCHOROVÁ Ludmila: K původu lidové masopustní frašky zvané Salička. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 253-258. [2695]

BASTLOVÁ Zdeňka: Podoby románu Nejkrásnější svět. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 258-263. [Srovnání čas. (1912-13) a kniž. (1923) verze románu Marie Majerové.] [2696]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PAVLŮ Marie: 40 mírových let katedry romanistiky filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 264-265. [Konference poř. v říjnu 1985.] [2724]

DOKOUPIL Blahoslav: V Opavě o regionalismu. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 265-267. [Konference na téma Čtyřicet let literatury v Severomoravském kraji a aktuální problémy regionalismu poř. 18. - 19. 9. 1985 v rámci Bezručovy Opavy.] [2725]

PEŘINA Josef: Jihočeská literatura a divadlo. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 268-269. [Cífka Stanislav a kolektiv: Literatura a divadlo (1984).] [2726]

POHORSKÝ Miloš: Regionální příspěvek k životopisu bratří Čapků. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 269-270. [Kábrt Jan: Krakonošova zahrada bratří Čapků (1985), o otci MUDr. Antonínu Čapkovi.] [2727]

MOLDANOVÁ Dobrava: Knížka o Milce. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 270-272. [Hejnová Marie: Knížka o Milce. Život Miloslavy Hrdličkové-Šrámkové (1985).] [2728]

VLAŠÍN Štěpán: O Jilemnickém za okupace. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 272-273. [Gloser Jaroslav: Čtyři pohnuté roky (1984), o pobytu na Litomyšlsku.] [2729]

PYTLÍK Radko: Nejen o humoru. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 273-275. [Stejnojmen. soubor studií Aleny Hájkové (1984).] [2730]

KUDĚLKA Viktor: Stopami století divadla. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 275-277. [Sb. Thalia Brunensis Centenaria (1984), red. Zdeněk Srna (1984).] [2731]

KUDRNÁČ Jiří: Monografie o poetice literatury pro děti a mládež. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 277-280. [Nezkusil Vladimír: Studie z poetiky literatury pro děti a mládež (1983).] [2732]

MOURKOVÁ Jarmila: Z protifašistického kulturního zápasu. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 280-283. [Hyršlová Květuše: Česká inteligence a protifašistická fronta (1985).] [2733]

ZACH Aleš: Bibliografie Jaroslava Kratochvíla. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 283-284. [Vladyková Věra: Jaroslav Kratochvíl (1984).] [2734]

SOCHOROVÁ Ludmila: O literárním folklorismu. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 284-287. [Sirovátka Oldřich: Současná česká literatura a folklor (1985).] [2735]

SVADBOVÁ Blanka: Prolog máchovských oslav. Roč. 34, 1986, č. 3, s. 287-288. [Seminář poř. k 150. výročí vydání Máje 23. 4. 1986 v Klubu čes. spisovatelů.] [2736]