Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1986 - roč. 34, č. 2

STUDIE

TOMČÍK Miloš: Literárnovedné systémy a literárna kritika. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 97-107; něm. resumé. [2660]

JEŘÁBEK Dušan: "Výchovný román" Vítězslava Hálka a Goethův Vilém Meister. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 109-121; něm. resumé. [O analogiích mezi romány V. H. Komediant (1861) a J. W. G. (1795-96).] [2661]

HRBATA Zdeněk: Victor Hugo v Čechách 19. století. (K některým otázkám recepce díla a osobnosti.) Roč. 34, 1986, č. 2, s. 122-136; franc. resumé. [Zejména o Jaroslavu Vrchlickém; stručná verze přednesena na XI. kongresu Mezinárodní asociace srovnávací literatury v Paříži v srpnu 1985.] [2662]

MACUROVá Naděžda: Francouzské kulturní podněty v teoretických sporech počátku 20. let. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 137-149; franc. resumé. [Zejména o Literární skupině, Devětsilu, poetismu a Karlu Teigem.] [2663]

MOLDANOVÁ Dobrava: Mladý Karel Čapek a Fráňa Šrámek. (Studie k připravovaným Dějinám české literatury.) Roč. 34, 1986, č. 2, s. 149-161; rus. resumé. [2664]

ROZHLEDY

HOŠNA Jiří: Zamyšlení nad hrdinským a rytířským eposem. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 162-167. [Rytířské srdce majíce (1984), ed. Dagmar Marečková a Eduard Petrů; Žirmunskij V. M.: O hrdinském eposu (1984); studie Jana Lehára Staročeská milostná lyrika a kurtoazní tradice ve sb. Směřování (1983).] [2692]

MURPHY David: Slovo k staročeským Satirám o řemeslnících. Z angl. přel. Miloš Calda. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 168-170. [Poznámky k úvodu Josefa Hrabáka v edici Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy (1962).] [2693]

DOKUMENTY

SOBKOVÁ Helena: Nové objasnění křestního zápisu Boženy Němcové. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 171-175. [O třech matričních zápisech; s otištěním fotokopií.] [2705]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

UHLÍŘOVÁ Marie: Obraz války v literaturách socialistických zemí Evropy. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 176-178. [Šablovskaja I. V.: Samoj vysokoj meroj (Minsk, 1984).] [2714]

ČORNEJ Petr: Ze starých i mladších rukopisů. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 178-179. [Studie o rukopisech, sv. 21 (1982).] [2715]

STÁDNÍKOVÁ Markéta: Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 179-180. [Petrů Eduard: Vzrušující skutečnost (1984).] [2716]

VLAŠÍN Štěpán: Monografie o Josefu Kocourkovi. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 180-182. [Skalička Jiří: Průvodce životem a dílem Josefa Kocourka (1984).] [2717]

FORST Vladimír: Dopisy Petra Jilemnického. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 182-183. [Listy Petra Jilemnického I-II (Spisy P. J., sv. 11, 12, Bratislava 1984), usp. Karol Rosenbaum.] [2718]

SIROVÁTKA Oldřich: Antologie slovenských kouzelných pohádek. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 184-185. [Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas I-II (Bratislava, 1984, 1985), usp. Viera Gašparíková.] [2719]

SVATOŇ Vladimír: Typologie novoromantické literatury. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 185-186. [Carik D. K.: Tipologia neoromantizma (Kišiněv, 1984).] [2720]

PELIKÁN Jarmil: Polská čapkovská monografie. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 187-189. [Janaszek-Ivaničková Halina: Karel Čapek (Varšava, 1985).] [2721]

KOLÁR Jaroslav: O humanismu v českých zemích na mezinárodním fóru. Roč. 34, 1986, č. 2, s. 189-190. [Konference poř. v září 1985 ve Walberbergu u Bonnu.] [2722]

TVRDÍK Milan: Německo-československé vztahy prizmatem německy psané literatury 19. a 20. století. (Germanistická konference v Liblicích.) Roč. 34, 1986, č. 2, s. 190-192. [Poř. 12. - 15. 11. 1985.] [2723]