Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1986 - roč. 34, č. 1

STUDIE

PROCHÁZKA Martin: Byronismus a problémy české máchovské recepce. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 1-22; angl. resumé. [O dobových kritikách a o recepci u Karla Sabiny, F. B. Kořínka, Josefa Durdíka aj.] [2657]

BLAHYNKA Milan: K. H. Mácha v české poezii mezi dvojím máchovským výročím. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 23-32; rus. resumé. [Přehled za léta 1936 - 86.] [2658]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: K problematice ohlasu Máchova díla v Polsku. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 33-48; rus. resumé. [O polském romantismu a o ohlasu M. díla v letech 1836-1971.] [2659]

ROZHLEDY

KOLÁR Jaroslav: K textologii a současné ediční problematice starší české literatury. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 49-56. [O vývoji ediční práce od humanismu a o problémech kritického vydání.] [2689]

BLAHYNKA Milan: Reprezentativní dílo slovenské literární vědy. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 56-61. [Kolektiv vedený Karolem Rosenbaumem: Encyklopédia slovenských spisovateĺov, I-II (Bratislava, 1984).] [2690]

VALOUCH František: Slovník literární teorie. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 61-66. [Kolektiv autorů ÚČSL vedený Štěpánem Vlašínem: Slovník literární teorie, 2. dopln. vyd. (1984).] [2691]

DOKUMENTY

VAŠÁK Pavel: Máchovská beseda v Konviktě roku 1860. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 67-70. [O společenském ohlasu díla K. H. Máchy a o besedě 12. 11. 1860 za účasti Vítězslava Hálka; k otištění policejních protokolů a hlášení v překladu Rudolfa Havla (na s. 70-78).] [2704]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KŘIVÁNEK Vladimír: Nad novou máchovskou syntézou. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 79-83. [Štěpánek Vladimír: Karel Hynek Mácha (1984).] [2707]

PRAŽÁK Emil: K vydání Dubraviovy Theriobulie. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 84-85. [Dubravius Jan: Theriobulia - Rada zvířat (1983), dvojjazyč. vyd., ed. Miroslav Horna a Eduarda Petrů.] [2708]

SOLDÁN Ladislav: Martenovo vidění řádu. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 85-86. [Marten Miloš: Imprese a řád (1983), výbor z kritik, usp. Emanuel Macek.] [2709]

PEŠAT Zdeněk: Dvacátá léta v české poezii. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 86-87. [Kubínová Marie: Proměny české poezie dvacátých let (1984).] [2710]

PETERKA Josef: Analýza historické úlohy poezie. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 88-90. [Pavelka Jiří: Hledání místa v dějinách. Válka a česká poezie 20. století (1983).] [2711]

HOLÝ Jiří: Monografie o Vladimíru Neffovi. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 90-93. [Hoffmann Bohuslav: Vladimír Neff (1982).] [2712]

POSPÍŠIL Ivo: Zasvěcená studie o memoárech. Roč. 34, 1986, č. 1, s. 93-95. [Válek Vlastimil: K specifičnosti memoárové literatury (1984).] [2713]