Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1984 - roč. 32, č. 6

STUDIE

PETERKA Josef: Slohotvorné postupy proletářské poezie. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 481-503; rus. resumé. [2509]

JEZUITOV A[ndrej] N.: Vztah tvůrčí metody a spisovatelova světového názoru. Z ruš. přel. Vladimír Svatoň. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 505-512. [2510]

HRZALOVÁ Hana: Slovenské národní povstání - historie a dnešek. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 513-517. [Ideová stať.] [2511]

FORST Vladimír - ŠISLER Petr: Slovenské národní povstání v kontextu česko-slovenských literárních vztahů. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 518-525; rus. resumé. [2512]

VLAŠÍN Štěpán: Život proti smrti. (Česká a slovenská poezie o Slovenském národním povstání.) Roč. 32, 1984, č. 6, s. 526-534; rus. resumé. [Přehled autorů a děl.] [2513]

KŘIVÁNEK Vladimír: Nerudův "ostrov v časův proudu". (K souvislostem umělecké stylizace času a prostoru Hřbitovního kvítí.) Roč. 32, 1984, č. 6, s. 535-544; něm. resumé. [Srovnání se stylizací v Máchově Máji.] [2514]

ROZHLEDY

SOJKOVÁ Zdenka: Podobizna Jána Hollého. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 545-552. [Přehled čes. recepce díla v letech 1823-98.] [2519]

DISKUSE

POHORSKÝ Miloš - VAŠÁK Pavel: Pozemšťan a vědecká argumentace. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 553-555. [Replika na polemiku Milana Blahynky Pojem pozemská poezie v ČL (1983, č. 4) - viz záz. č. 2416.] - Viz též následující záz. č. 2523. 2416, 2523 [2522]

BLAHYNKA Milan: Hledači definic v defenzivě. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 555-557. [Odpověď na repliku Miloše Pohorského a Pavla Vašáka - viz předchozí záz. č. 2522.] 2522 [2523]

MELICH Jiří: Pozemskost. (Glosa.) Roč. 32, 1984, č. 6, s. 557-559. [O nevhodnosti užití pojmu pozemskost jako literárněvědného termínu; k polemice.] [2524]

DVOŘÁK Jaromír: K argumentačnímu jazyku kritiky. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 559-561. [O užití termínu pozemskost Ladislavem Štollem v překladu Marxova Diesseitigkeit; k polemice.] [2525]

[REDAKCE]: Uveřejňujeme souhrnně další příspěvky ... Roč. 32, 1984, č. 6, s. 562. [Uzavření polemiky.] - Celá polemika viz záz. č. 2318, 2416, 2522-26. 2318, 2416, 2522, 26 [2526]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

SIROVÁTKA Oldřich: Nová antologie slovenských balad. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 563-564. [V šírom poli rokyta. Slovenské ĺudové balady, romance a novelistické piesne I-II (Bratislava, 1984), ed. Soňa Burlasová.] [2565]

VLAŠÍN Štěpán: O socialistickém realismu v české a slovenské současné literatuře. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 565-567. [Truhlář Břetislav: Próza socialistického realizmu 1945 - 1980 (Bratislava, 1983).] [2566]

FORST Vladimír: Kritické průhledy do slovenské literatury. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 567. [Chmel Rudolf: Sondy (Bratislava, 1983).] [2567]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Současný slovenský esej. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 568-569. [V souřadnicích umění. Ze slovenské esejistiky 1948-1982 (čes. 1983), usp. Ludvík Patera.] [2568]

MOCNÁ Dagmar: Konference o Janu Nerudovi. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 569-573. [Na téma Odkaz J. N. dnešku poř. ÚČSL, katedra literatury FF UK a Svaz čs. spisovatelů 17. 4. 1984 v Praze.] [2569]

FORST Vladimír: Za Milanem Pišútem. Roč. 32, 1984, č. 6, s. 574-575. [K 8. 5. 1984.] [2570]