Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1984 - roč. 32, č. 5

STUDIE

FOJTÍKOVÁ Eva: Kategorie kladného hrdiny v tradicích ruské literatury a v teorii socialistického realismu. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 385-391; rus. resumé. [2502]

ZEMAN Milan: Ke kritice takzvaného strukturalistického marxismu v literární vědě. (Dvojí pojetí syntézy.) Roč. 32, 1984, č. 5, s. 393-415; rus. resumé. [Kritika pojetí Květoslava Chvatíka a Roberta Kalivody v 60. letech; týká se též Jana Mukařovského, Ladislava Štolla aj.] [2503]

TÁBORSKÁ Jiřina: Poznámky k literárněvědné terminologii. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 416-428; něm. resumé. [Návrh klasifikace.] [2504]

POETIKA SOCIALISTICKÉ LITERATURY. (Příspěvky členů teoretického oddělení Ústavu pro čes. a svět. literaturu):

POETIKA SOCIALISTICKÉ LITERATURY. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 429; nepodepsáno. [Informace o úkolu zaměřeném na zkoumání žánrových forem.] [2505]

MACURA Vladimír: Balada Jiřího Wolkra v dobových souvislostech. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 430-442; něm. resumé. [2506]

HODROVÁ Daniela: Postava tuláka, loupežníka a kouzelníka. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 443-458; něm. resumé. [Typologie postav u Karla Čapka, Čestmíra Jeřábka, Ivana Olbrachta, Josefa Čapka, Vladislava Vančury, Vítězslava Nezvala aj.] [2507]

***

HOLÝ Jiří: Funkce jmen postav v dílech Karla Čapka a Vladislava Vančury. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 459-475; něm. resumé. [2508]

PEŠTA Pavel: Čtvrtstoletí bezručovského bádání. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 477-479. [Stejnojmen. konference poř. 15. - 16. 9. 1983 v rámci Bezručovy Opavy.] [2563]

HRONOVÁ Nina: Životní jubileum sovětské bohemistky. Roč. 32, 1984, č. 5, s. 479-480. [Medailon ukrajinské bohemistky N. F. Kopysťjanské.] [2564]