Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1984 - roč. 32, č. 4

STUDIE

SEKERA Jaroslav: K problému tendenčnosti v socialistické literatuře. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 289-308; rus. res. [2495]

VŠETIČKA František: Slovesný stavitel Čapek Chod. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 309-319; něm. resumé. [Rozbor kompozice románu Turbína (1916).] [2496]

HRONOVÁ Nina: Román Josefa Tomana Don Juan. (Problematika a poetika.) Roč. 32, 1984, č. 4, s. 320-338; rus. resumé. [(1944).] [2497]

RAFAJ Oldřich: Významný román české socialistické literatury. (Zdeněk Pluhař, V šest večer v Astorii.) Roč. 32, 1984, č. 4, s. 339-344. [(1982).] [2498]

PYTLÍK Radko: K interpretaci literárního díla ze současnosti. (Nad románem Ladislava Fukse Vévodkyně a kuchařka.) Roč. 32, 1984, č. 4, s. 344-351. [(1983).] [2499]

VLAŠÍN Štěpán: Románová syntéza. (Nad románem Jiřího Marka Sůl země [1981].) Roč. 32, 1984, č. 4, s. 351-355. [2500]

CHALOUPKA Otakar: K významovým vztahům faktů a fikce v současné próze. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 356-366; rus. resumé. [2501]

ROZHLEDY

SEEHASEOVÁ Ilse: Nerudův "fejeton cestovní". Roč. 32, 1984, č. 4, s. 367-374. [O třech etapách vývoje.] [2518]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: Na okraj a za okraj dvou edic staré české poezie. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 375-378. [Der alttschechische Tandariuš nach den 3 überlieferten Handschriften mit Einleitung und Wortregister (Berlín, 1982), ed. Ulrich Bamborschke; Zbav mě mé tesknosti (1983), ant., usp. Milan Kopecký.] [2558]

HRABÁK Josef: Podnětná práce o česko-ruských literárních a kulturních kontaktech. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 378-380. [Kiškin L. S.: Češsko-russkije literaturnyje i kuĺturno-istoričeskije kontakty (Moskva, 1983).] [2559]

FORST Vladimír: Po porážce revoluce. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 380-381. [Jeřábek Dušan: Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček v letech bachovské reakce (1979).] [2560]

SOLDÁN Ladislav: Vrchlického lásky poslední. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 381-383. [Má nejdražší přítelkyně. Dopisy Marii Volfové 1905 - 1908 (1983), ed. Kateřina Blahynková.] [2561]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Portrét Karla Nového. Roč. 32, 1984, č. 4, s. 383-384. [Hrabák Josef: Karel Nový (1983).] [2562]