Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1984 - roč. 32, č. 3

STUDIE

PRAŽÁK Emil: Otázka významu v latinské písni o Roháčovi. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 193-201; něm. resumé. [S rozborem akrostichu v písni o Janu Roháčovi z Dubé.] [2488]

PYTLÍK Radko: Nové rysy literatury na přelomu století. (Úvaha o koncepci dějin české literatury 1890-1918.) Roč. 32, 1984, č. 3, s. 203-214; rus. resumé. [2489]

ŠTĚPÁNKOVÁ Julie: K prozaickému dílu Antonína Sovy. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 216-228; rus. resumé. [2490]

MOCNÁ Dagmar: Povídková tvorba Marie Majerové z počátku století ve vztahu k Siréně. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 230-236; něm. resumé. [O zapracování povídek z let 1901-1903 do textu románu (1935).] [2491]

MOLDANOVÁ Dobrava: Švejkovi "bratři" a "bratranci". Roč. 32, 1984, č. 3, s. 238-248; něm. resumé. [Srovnání humorné grotesky Jaroslava Haška s tragickou groteskou K. M. Čapka-Choda, Boženy Benešové, Franze Werfla aj.] [2492]

KUČEROVÁ Hana: Prvotina Jana Weisse, povídkový cyklus Barák smrti. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 249-261; rus. resumé. [(1927).] [2493]

VESELÝ Jindřich: Český Villon Otokara Fischera. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 263-268; franc. resumé. [Rozbor překladů z výboru Villon (1927).] [2494]

ROZHLEDY

KOLÁR Jaroslav: Poznámky ke kritickému vydávání staročeských literárních památek. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 269-271. [O pojmech rekonstrukce, různočtení a vývoj textu.] [2517]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

KOLÁR Jaroslav: Příspěvek k reformační větvi starší české literatury. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 272. [Chelčický Petr: Zprávy o svátostech, O rotách českých, O nejvyšším biskupu Pánu Kristu (1980), ed. Milan Opočenský a Noemi Rejchrtová; Bechyňka Jan: Praga mystica (1984), ed. N. Rejchrtová.] [2550]

HOŠNA Jiří: Obraz bratrského myslitele a politika v korespondenci. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 273-276. [Ze Žerotína Karel st.: Z korespondence (1982), ed. Noemi Rejchrtová.] [2551]

PETRŮ Eduard: Jan Amos Komenský a Polsko. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 276-277. [Stejnojmen. kniž. studie Marty Bečkové (1983).] [2552]

KUDĚLKA Viktor: Pocta Dobrovskému. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 277-279. [Sborník k 150. výročí úmrtí Josefa Dobrovského (1980), referáty z konference na FF UJEP v Brně 5. 1. 1979, red. Milan Kopecký.] [2553]

MACURA Vladimír: Monografie o Čelakovském. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 280-281. [Závodský Artur: František Ladislav Čelakovský (1982).] [2554]

LANTOVÁ Ludmila: Neznámý Olbracht. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 281-284. [Skryté stopy (1982), výbor z dosud netištěných prací, ed. Jarmila Víšková.] [2555]

TVRDÍK Milan: 100 let Otokara Fischera. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 285-286. [Sympozium poř. ÚČSL a Kruh moderních filologů 12. 5. 1983 v Praze.] [2556]

VESELÝ Jindřich: III. mezinárodní kraussovské kolokvium v Berlíně. Roč. 32, 1984, č. 3, s. 287-288. [Na téma O historičnosti estetických norem a o antickém dědictví poř. Akademie věd NDR 18. - 20. 10. 1983.] [2557]