Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1984 - roč. 32, č. 2

STUDIE

VIEWEGH Josef: Antipsychologismus v Mukařovského literárněvědném strukturalismu. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 97-107; něm. resumé. [2485]

JANÁČKOVÁ Jaroslava: Výmluvnost krátké a střední formy. (Skladebnost Povídek malostranských.) Roč. 32, 1984, č. 2, s. 108-122; něm. resumé. [O sbírce Jana Nerudy.] [2486]

DOKOUPIL Blahoslav: Romány Antonína Zápotockého v dobovém kontextu historické prózy. (K stému výročí narození Antonína Zápotockého.) Roč. 32, 1984, č. 2, s. 124-137; angl. resumé. [K 19. 12. 1984.] [2487]

ROZHLEDY

SKALIČKA Jiří: Haškovská literatura 1983. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 138-149. [Přehled.] [2515]

VAŠÁK Pavel: Teorie a historie science fiction. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 150-156. [Slobodník Dušan: Genéza a poetika science fiction (Bratislava, 1980); Genčiová Miroslava: Vědeckofantastická literatura (1980); Neff Ondřej: Něco je jinak (1981).] [2516]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČORNEJ Petr: Čítanka husitského věku. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 157-159. [Ze zpráv a kronik doby husitské (1981), ed. Ivan Hlaváček.] [2530]

KOLÁR Jaroslav: Nová kniha z předbělohorského kronikářství. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 159-161. [Paprocký z Hlohol Bartoloměj: O válce turecké a jiné příběhy (1982), výbor z Diadochu, ed. Eduard Petrů.] [2531]

HOŠNA Jiří: Mezi realitou a fikcí. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 161-163. [O Vasiliji Zlatovlasém, kralevici České země (1982), staroruský text, ed. Světla Mathauserová.] [2532]

MOLDANOVÁ Dobrava: Ke 130. výročí vydání Kytice. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 163-164. [Malá knížka o Kytici (1983), sborníček pro mládež o sbírce K. J. Erbena, usp. Jaroslava Janáčková.] [2533]

ŠAJTAR Drahomír: O Březinovi v Polsku. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 164-165. [Zarek Józef: Eseistyka Otokara Březiny (Vratislav, 1980).] [2534]

VLAŠÍN Štěpán: O tvůrci Lišky Bystroušky. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 165-167. [Hrabák Josef: Rudolf Těsnohlídek (1982).] [2535]

BLAHYNKA Milan: Slovenská kniha o Vítězslavu Nezvalovi. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 167-169. [Žáry Štefan: Stovežatý básnik (Bratislava, 1981).] [2536]

JANOUŠEK Pavel: Kritik své doby. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 169-170. [Píša A. M.: K vývoji české lyriky (1982), usp. Marie Píšová.] [2537]

VLAŠÍN Štěpán: Ze tří kritikových zápisníků. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 170-172. [Hájek Jiří: Různočtení (1982).] [2538]

MOLDANOVÁ Dobrava: Sborník Dušanu Jeřábkovi. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 172-173. [SPFFBU, řada literárněvědná D, sv. 29 (1982).] [2539]

PLCH Jaromír: Podnětný přínos k výzkumu recepce slovesného díla. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 173-175. [Lesňák Rudolf: Literárne dielo a čitateľ (Bratislava, 1982).] [2540]

PYTLÍK Radko: Sborník o marxistické kritice. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 175-176. [Spoluvytvářet pravdu zítřka (1982), red. Štěpán Vlašín.] [2541]

PETERKA Josef: K otázkám rozvoje socialistického realismu. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 177-179. [Bogdanov Jurij: Dynamika literárnych skúseností (Bratislava, 1982).] [2542]

SOLDÁN Ladislav: VTR - člověk - literatura. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 179-180. [Sb. Vedeckotechnická revolúcia a literatúra (Litteraria, sv. 17, Bratislava 1982), usp. František Miko.] [2543]

HODROVÁ Daniela: Sympozium o divadle a divadelnosti. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 180-182. [3. mezioborové sympozium o kultuře 19. st. poř. v březnu 1983 v rámci Smetanovského festivalu v Plzni.] [2544]

GLOSÍKOVÁ Viera: Kafkovské stretnutia. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 182-184. [Dva semináře poř. k 100. výročí narození F. Kafky 7. 6. a 14. 6. 1983 v ÚČSL v Praze.] [2545]

ČORNEJ Petr: III. husitologické sympozium. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 185-187. [Poř. 12. - 15. 9. 1983 v Táboře.] [2546]

SOLDÁN Ladislav: Publikace k jubileu Památníku národního písemnictví. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 187-189. [Památník národního písemnictví 1953 - 1978 (1983), soupis, sest. Boris Mědílek.] [2547]

SVADBOVÁ Blanka: Zprávy z regionu. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 189-190. [Přehled činnosti Sdružení rodáků a přátel kraje Karoliny Světlé a Podještědského muzea K. Světlé.] [2548]

VĚDA MEZI VÁLKOU A MÍREM. Roč. 32, 1984, č. 2, s. 190-192; nepodepsáno. [Otištění závěrečné zprávy ze setkání vědců na uvedené téma poř. 24. - 25. 6. 1983.] [2549]