Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1984 - roč. 32, č. 1

STUDIE

JAN NERUDA. 1834 - 1891. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 1-2; nepodepsáno. [Úvod; s fotografií.] [2479]

POHORSKÝ Miloš: Jan Neruda - osobnost a básník. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 3-9. [2480]

MOLDANOVÁ Dobrava: Nerudovo Hřbitvní kvítí a Karel Havlíček. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 10-23; něm. resumé. [Rozbor sbírky (1857 s vročením 1958) a o básních K. H. Život věčný a Hrob, otištěných Nerudou v Obrazech života (1859).] [2481]

HERMANOVÁ Eva: Smích Povídek malostranských z hlediska jejich literárněhistorického kontextu. (Neruda a Dostojevskij.) Roč. 32, 1984, č. 1, s. 24-37; rus. resumé. [O blízkosti N. Figurek s D. povídkou Špatný vtip; upravená kapitola ze studie O umění Jana Nerudy a ruské literatuře 19. století.] [2482]

BURIÁNEK František: Na okraj kritického díla Nerudova. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 38-44; něm. resumé. [2483]

VAŠÁK Pavel: Mácha a geneze májovců. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 45-70; rus. resumé. [O recepci Máchova Máje od r. 1836 do vydání almanachu Máj 1858; s tabulkami.] [2484]

Další příspěvky o J. Nerudovi viz oddíl RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY (záz. č. 2527-2529).

DOKUMENTY

BÍLEK Karol - BÍLKOVÁ Eva: Nové doklady o Šolcových Prvosenkách. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 72-73. [Komentář k otištění 3 dopisů Václava Šolce nakladateli K. B. Koberovi z r. 1870 (na s. 73-74).] [2520]

SVADBOVÁ Blanka: Z listáře Terezy Novákové. Vzájemná korespondence s Adolfem Heydukem. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 75-76. [Komentář k otištění 15 dopisů z let 1884-1912 (na s. 77-87).] [2521]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PEŠAT Zdeněk: Sovětská monografie o Janu Nerudovi. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 88-90. [Solovjeva A. P.: Jan Neruda a konstituování realismu v české literatuře (čes. 1982).] [2527]

KŘIVÁNEK Vladimír: Reprezentativní výbor z Nerudovy prózy. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 91-93. [Obrazy ze života (1981); Obrázky z domova i ciziny (1983); oba usp. Bohumil Svozil.] [2528]

JIROUŠEK Jan: Historie české společnosti druhé poloviny devatenáctého a počátku dvacátého století. Roč. 32, 1984, č. 1, s. 93-95. [Urban Otto: Česká společnost 1848 - 1918 (1982).] [2529]