Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1983 - roč. 31, č. 6

STUDIE

MACURA Vladimír: Oživené hroby. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 481-486; rus. resumé. [Rozbor významové výstavby románu Karla Sabiny (1870).] [2402]

JIROUŠEK Jan: Autostylizace v Macharově Magdaléně. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 487-503; něm. resumé. [Rozbor vypravěče ve veršovaném románu (1894).] [2403]

HOLÝ Jiří: Nástin estetické koncepce Vladislava Vančury v první polovině dvacátých let. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 505-513; něm. resumé. [2404]

MOCNÁ Dagmar: Anna proletářka v proměnách adresáta. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 514-527; rus. resumé. [O textových proměnách románu Ivana Olbrachta v letech 1925, 1928, 1946.] [2405]

DOKUMENTY

ŠAJTAR Drahomír: Tomanova Historie psa. (Ke vzniku jedné básně.) Roč. 31, 1983, č. 6, s. 528-538. [O cyklu básní z roku 1902 (kniž. v Melancholické pouti 1906); s otištěním 3 dopisů Adolfu Heydukovi a 2 dopisů Hanuši Jelínkovi z r. 1902.] [2413]

URBANEC Jiří: K rané tvorbě Vladimíra Vaška - Bezruče. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 539-544. [O tvorbě publikované pod pseud. Eugen Bazarov, o vztahu Vašek - Jan Kadlec a otisk Kadlecova dopisu Vaškovi z 21. 5. 1889.] [2414]

KŘÍŽOVÁ Jana: K datování románu Panenství. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 545-547. [O vydání románu Marie Majerové ve vídeň. čas. Dělnické listy 1906 a knižně 1906 s vročením 1907.] [2415]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Zásadní pramenný příspěvek k studiu K. H. Máchy. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 548-551. [Vašák Pavel: Literární pouť K. H. Máchy. Ohlas Máchova díla v letech 1836 - 1858 (1981).] [2464]

VESELÝ Jiří: Splacený dluh. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 551-553. [Bratránek F. T.: Výklad Goethova Fausta (1982), ed. Jaromír Loužil.] [2465]

HANZAL Josef: Nad dvěma lidovými kronikami. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 553-554. [Metelka Věnceslav: Ze života zapadlého vlastence, výbor ze zápisků, usp. Jaromír Jech; Kronika rodiny Fuksovy, ed. Antonín Verbík (obě 1982).] [2466]

JIROUŠEK Jan: Poezie J. S. Machara, Antonína Sovy, Karla Tomana a Fráni Šrámka v ruském překladu. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 555. [Rany i rozy (Moskva, 1982), výbor usp. A. P. Solovjeva.] [2467]

VLAŠÍN Štěpán: Mahenova severočeská epizoda. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 556. [Rambousek Jiří: Jiří Mahen a Českolipsko (1982).] [2468]

HÁJKOVÁ Alena: Milan Blahynka znovu o Vančurovi. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 557-558. [Vladislav Vančura (1981).] [2469]

SVADBOVÁ Blanka: Nad Nezvalovou Depeší. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 558-560. [Depeše z konce tisíciletí (1981), ed. korespondence, připr. Marie Krulichová, Milena Vinařová a Lubomír Tomek.] [2470]

HOLÝ Jiří: Román v dopisech a dopisy o románech. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 560-563. [John Jaromír: Děti; Polohy srdce (oba svazky 1982), ed. Marie Krulichová a Milena Vinařová.] [2471]

VLAŠÍN Štěpán: Štollovy přednášky o renesanci. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 563-564. [K dějinám politických ideologií v době renesance (1983).] [2472]

KŘÍŽOVÁ Jana: O vztahu života k umění a vědě. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 564-565. [Hrabák Josef: Život s literaturou (1982).] [2473]

HÁJKOVÁ Alena: Výbor z kritických statí Františka Buriánka. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 566. [O současné české literatuře (1982).] [2474]

HANZAL Josef: O významu ve výtvarném umění. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 567-568. [Panofsky Erwin: Význam ve výtvarném umění (1981), usp. Lubomír Konečný.] [2475]

DVOŘÁK Jaromír: K sedmdesátinám Josefa Poláka. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 569-571. [K 10. 3. 1983.] [2476]

FORST Vladimír: K šedesátinám Štěpána Vlašína. Roč. 31, 1983, č. 6, s. 571-574. [K 23. 12. 1983.] [2477]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Za Rudolfem Skřečkem. (9. listopadu 1908 - 31. května 1983.) Roč. 31, 1983, č. 6, s. 574-575. [2478]