Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1983 - roč. 31, č. 5

STUDIE

ŠŤASTNÝ Radko: Cambridžský rukopis Dalimilovy kroniky a doba Karla IV. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 385-401; angl. resumé. [2399]

PETRŮ Eduard: Cesty pobělohorské historiografie. (K 400. výročí narození Pavla Stránského a Pavla Skály.) Roč. 31, 1983, č. 5, s. 401-409; něm. resumé. [2400]

NEZKUSIL Vladimír: Východiska "obrazné řeči" dětské poezie. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 411-420; rus. resumé. [S příklady z lidové poezie.] [2401]

DOKUMENTY

KOPECKÝ Milan: Korespondence Bedřicha Václavka s Hanou Humlovou. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 422-439. [Komentovaný otisk 20 dopisů B. V. redaktorce ročenky Chudým dětem z let 1934-39 týkajících se jeho příspěvků v ročence 1934-36, v příloze otištěn text jeho vystoupení v Radiožurnalu Brno 19. 1. 1936 (na s. 438); s faksimile 2 dopisů.] [2412]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VÁLEK Vlastimil: O vztazích našich literatur. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 440-445. [Sb. Československý literární kontext (Bratislava - Praha, 1980), usp. Karol Rosenbaum.] [2449]

JEŘÁBEK Dušan: O literatuře a divadle v Olomouci. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 445-446. [Kolektiv: Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci I (1981).] [2450]

CHALOUPKA Otakar: Voráčkovy Historické a teoretické koncepce české literatury pro mládež. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 447-450. [(1982).] [2451]

NEZKUSIL Vladimír: Morfologie dětské knihy a problémy dětského čtenářství. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 450-452. [Kabele Jiří - Smetáček Vladimír - Voznička Vladimír: Morfologie dětské knihy (1981).] [2452]

VORÁČEK Jaroslav: Základní dílo teorie dětského čtenářství. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 452-455. [Chaloupka Otakar: Rozvoj dětského čtenářství (1982).] [2453]

PETRŮ Eduard: Čtvero setkání se starou českou poezií. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 455-457. [Ant. Barvy všecky (1982), ed. Jaroslav Kolár a Emil Pražák.] [2454]

SVADBOVÁ Blanka: Svět Jiráskova umění. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 457-459. [Stejnojmen. kniž. studie Jaroslavy Janáčkové (1982).] [2455]

URBANEC Jiří: Bezručovské výzkumy v nové fázi. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 459-462. [Dvořák Jaromír: Bezručovské studie (1982).] [2456]

KUDĚLKA Viktor: Horovo "vědomí souvislostí". Roč. 31, 1983, č. 5, s. 462-464. [Hora Josef: Duch stále se rodící (1982), výbor usp. Jarmila Víšková.] [2457]

SOLDÁN Ladislav: Bibliografie Jaroslava Haška do roku 1980. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 464-466. [Kolektiv autorů pod vedením Borise Mědílka: Bibliografie Jaroslava Haška. Soupis jeho díla a literatury o něm (1983).] [2458]

ŠAJTAR Drahomír: Knížka o Vojtěchu Martínkovi. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 467. [Svoboda Jiří: Vojtěch Martínek (1982).] [2459]

BLAHYNKA Milan: Ortenova korespondence s matkou. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 468-469. [Sám u stmívání (1982), soubor dopisů a ukázek z tvorby, usp. Zdeněk Ornest.] [2460]

RÁKOS Petr: Z maďarské bohemistiky. Roč. 31, 1983, č. 5, s. 470-476. [Přehled novějších publikací a podrobně o knize László Dobossyho Két haza között [Mezi dvěma vlastmi] (Budapešť, 1981).] [2461]

VLAŠÍN Štěpán: Kritik současné poezie. (K padesátinám Milana Blahynky.) Roč. 31, 1983, č. 5, s. 477. [K 29. 8. 1983.] [2462]

ZEMAN Milan: J. O. Fischer už šedesátiletý? Roč. 31, 1983, č. 5, s. 478-480. [K 30. 11. 1983.] [2463]