Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1983 - roč. 31, č. 4

STUDIE

K 80. VÝROČÍ NAROZENÍ A 40. VÝROČÍ SMRTI JULIA FUČÍKA:

MAREK Jiří: Beletristické umění Julia Fučíka. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 289-313; něm. resumé. [2393]

HÁJEK Jiří: Fučík, Hašek a hrdinství naší doby. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 315-318; rus. resumé. [2394]

CHALOUPKA Otakar: Julius Fučík a dnešek naší dětské literatury. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 320-329; rus. resumé. [2395]

TOMČÍK Miloš: Julius Fučík alebo o jednote tvorby a kritiky. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 329-333; něm. resumé. [2396]

***

DOKOUPIL Blahoslav: Obrysy české historické prózy let 1938-1945. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 334-347; angl. resumé. [2397]

PAVELKA Jiří: Alegorie v legálně publikované okupační poezii. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 349-357; něm. resumé. [2398]

DOKUMENTY

VESELÁ Gabriela: K formování jednotné protifašistické fronty československých spisovatelů v roce 1934. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 358-369. [Materiálová studie.] [2411]

DISKUSE

BLAHYNKA Milan: Pojem pozemská poezie. (Od argumentačního jazyka kritiky k pojetí vývoje české poezie.) Roč. 31, 1983, č. 4, s. 370-375. [Polemika s partií statě Miloše Pohorského - Pavla Vašáka Funkce a jazyk literární kritiky v ČL (1982, č. 4) - viz záz. č. 2318.] - Viz též pokračování polemiky v záz. č. 2522-26. 2318, 2522, 26 [2416]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČORNEJ Petr: Z rukopisné problematiky. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 376-377. [Studie o rukopisech, sv. 19 (1980).] [2444]

HÁJKOVÁ Alena: Monografie na příliš malém prostoru. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 377-378. [Menclová Věra: Norbert Frýd (1981).] [2445]

SVADBOVÁ Blanka: Příkaz regionálního výzkumu. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 379-380. [Českolipsko literární, sv. 4 (1981), převážně o Jakubu Arbesovi a K. H. Máchovi.] [2446]

BEREZOVSKÁ Zina: Sborník o ukrajinské literatuře v Československu. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 381-382. [Ukrajinská literatúra v ČSSR (Bratislava, 1981), usp. Karol Rosenbaum.] [2447]

VAŠÁK Pavel: Informatika a společenské vědy. Roč. 31, 1983, č. 4, s. 382-384. [Mezinárodní kongres poř. 18. - 21. 11. 1981 v belgickém Liege.] [2448]