Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1983 - roč. 31, č. 3

STUDIE

K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ OTOKARA FISCHERA:

MOURKOVÁ Jarmila: K problematice osobnosti Otokara Fischera v letech 1908-1918. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 193-209; něm. resumé. [2388]

TVRDÍK Milan: Fischerovy monografie o Kleistovi a Heinovi v ohlasech české soudobé kritiky. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 211-216; něm. resumé. [O monografiích Heinrich von Kleist a jeho dílo (1912) a Heine, sv. 1, 2 (1923, 1924).] [2389]

Další příspěvek o O. Fischerovi viz oddíl DOKUMENTY (záz. č. 2409).

***

SOLDÁN Ladislav: K interpretaci Haškova Švejka. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 237-241; něm. resumé. [Pokračování příspěvků k výročí J. Haška z č. 1; o pojetí postavy ve studii ital. bohemisty Sergia Corduase Některé poznámky k možné reinterpretaci Haškova Švejka ze SPFFBU, řada literárněvědná, sv. 28 (1981).] [2390]

KUDĚLKA Viktor: Haškův Švejk a Chaplinův Charlie. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 242-250; rus. resumé. [2391]

SKALIČKA Jiří: Haškův Švejk v antimilitaristické tematice české literatury. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 251-255; něm. resumé. [O dílech Josefa Holečka, Fráni Šrámka, Františka Gellnera, Ivana Olbrachta, Viktora Dyka a Jaromíra Johna.] [2392]

DOKUMENTY

SEEHASEOVÁ Ilse: Pojetí překladatelství Otokara Fischera ve světle jeho korespondence s Rudolfem Fuchsem. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 218-224. [S otištěním 11 dopisů R. Fuchse z let 1925-37 (na s. 224-236).] [2409]

TOMČÍK Miloš: Národní knihovna a literárne dedičstvo. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 257-262. [O historii a profilu edice v letech 1948-1981.] [2410]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

HOŠNA Jiří: Nový příspěvek k filiačním otázkám václavské a ludmilské hagiografie. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 263-266. [Třeštík Dušan: Počátky Přemyslovců (1981).] [2432]

HRABÁK Josef: Opožděný sborník. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 266-268. [Strahovská knihovna, roč. 12/13 a 14/15 (oba 1982), o starší české literatuře.] [2433]

KOLÁR Jaroslav: Nová monografie o Šporkovi. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 269-270. [Preiss Pavel: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách (1981).] [2434]

BECHYŇOVÁ Věnceslava: Pohádka v české obrozenské literatuře. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 270-274. [Langer Gudrun: Das Märchen in der tschechischen Literatur von 1790 bis 1860 (Frankfurt n. M., 1979).] [2435]

JEŘÁBEK Dušan: Dějiny českého periodického tisku. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 274-276. [Beránková Milena: Český periodický tisk do roku 1918 (1981).] [2436]

LUKEŠ Emil: O umělcích středních Čech. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 276-277. [Dvořáková Zora: Stezkami domova a inspirace (1981).] [2437]

HODROVÁ Daniela: Kód Rozmarného léta. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 278-280. [Macurová Alena: Výstavba a smysl Vančurova Rozmarného léta (1981).] [2438]

JIROUŠEK Jan: Literatura a škola. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 280-281. [Sborník prací pedag. fak. UJEP v Brně, sv. 75, řada jazyková a literární, č. 13 (1981).] [2439]

MOLDANOVÁ Dobrava: Literárněhistorické marginálie z regionálních nakladatelství. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 281-282. [Turečková-Čambalová Běta: Na shledanou, Kawakami (1981); Soukup Lubomír: Fráňa Šrámek a jižní Čechy (1981); Havlíček Jaroslav: Máňa (1981), ed. Josef Rumler; Písecká čítanka, sv. 1, 2 (1980, 1981).] [2440]

TVRDÍK Milan: Germanistická konference v Liblicích. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 282-285. [Na téma Německy psaná literatura v roli zobrazitele a zprostředkovatele české a slovenské společenské reality poř. ÚČSL ve spolupráci s Lektorátem něm. jazyka a literatury 9. - 12. 2. 1982.] [2441]

SVADBOVÁ Blanka: Město v českém umění 19. století. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 285-287. [Stejnojmen. sympozium, 2. roč., poř. 4. - 7. 3. 1982 v rámci Smetanovského festivalu v Plzni.] [2442]

FORST Vladimír: Mináčovské sympozium. Roč. 31, 1983, č. 3, s. 287-288. [Poř. 31. 8. - 1. 9. 1982 v Jasenovské dolině.] [2443]