Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1983 - roč. 31, č. 1

STUDIE

SEDMDESÁT LET SOUDRUHA GUSTÁVA HUSÁKA. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 1-2; nepodepsáno. [K 10. 1. 1983.] [2374]

K 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA HAŠKA:

HRZALOVÁ Hana: Současný význam Jaroslava Haška. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 3-4. [Úvod.] [2375]

PYTLÍK Radko: Boje o Švejka. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 5-32; rus. resumé. [O kritickém ohlasu románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921-23) u nás a ve světě.] [2376]

HRABÁK Josef: Satira v starší české literatuře. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 34-39; rus. resumé. [Též o satiře u Jaroslava Haška.] [2377]

JUST Vladimír: Kabaretní činnost Jaroslava Haška. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 41-50; rus. resumé. [Přehledová stať.] [2378]

ZAHRÁDKA Miroslav: Haškovy práce psané v ruštině. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 51-58; rus. resumé. [Přehledová stať.] [2379]

DOBOSSY László: Některé prameny Haškova Švejka. Z maď. přel. Marcela Rossová. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 60-63; rus. resumé. [O publicistické činnosti v Rusku.] [2380]

NIKOLSKIJ Sergej Vasiljevič: Tvůrčí záměr Haškova románu Osudy dobrého vojáka Švejka. Z ruš. přel. Miloslav Wagner. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 65-74; rus. resumé. [O pravděpodobném závěru nedokončeného románu, lokalizovaném do Ruska.] [2381]

BERNŠTEJNOVÁ Inna Abramovna: Švejk ve světové literatuře. Z ruš. přel. Miloslav Wagner. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 76-84; rus. resumé. [Srovnání s typy světového románu.] [2382]

HÁJKOVÁ Alena: K typickým rysům Haškova humoru. (Ve srovnání s Poláčkem a Vančurou. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 85-90; něm. resumé. [2383]

Další příspěvky o J. Haškovi viz ČL 1983, č. 3 (záz. č. 2390-2392.

***

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

WAGNER Miloslav: Z posledních sovětských prací o Jaroslavu Haškovi. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 91-94. [Šubin G. G.: Krasnyj Jarda (Moskva, 1979); Jelanskij N. P.: Jaroslav Gašek (Moskva, 1980); Nikoĺskij S. V.: Dve epochi češskoj literatury (Moskva, 1981).] [2417]

SOLDÁN Ladislav: Texty Společnosti Jaroslava Haška, sv. 1 a 2. Roč. 31, 1983, č. 1, s. 94-96. [Recenze (1976, 1982).] [2418]