Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1979 - roč. 27, č. 6

STUDIE

JEŘÁBEK Dušan: Básník svobody. Ke 150. výročí narození J. V. Friče. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 441-449; něm. resumé. [K 5. 9. 1979.] [2006]

KUDĚLKA Viktor: Hledání ztraceného tvaru. K morfologii české dramatiky v letech 1918-45. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 451-460; něm. resumé. [2007]

DOHNAL Bedřich: Petr Křička básník a překladatel. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 461-476; něm. resumé. [2008]

ŠŤASTNÝ Radko: Husitský rukopis Dalimilovy kroniky. Jeho autor, pořizovatel a místo vzniku. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 477-486; angl. resumé. [2009]

POLÁČEK Jiří: Kritická recepce Vančurova Rozmarného léta v dobových časopisech. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 488-497; něm. resumé. [(1926).] [2010]

OTRUBA Mojmír: Tylova publicistika z údobí Květů. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 498-512; něm. resumé. [2011]

DOKOUPIL Blahoslav: Básník bídy, hořkosti a vzdoru. (Dvě srovnávací kapitolky ke 100. výročí narození Josefa Uhra.) Roč. 27, 1979, č. 6, s. 513-521. [K 14. 12. 1980.] [2012]

VARGULIČ Jan: Hrubínova sbírka Můj zpěv a její textové proměny. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 522-528. [(1956).] [2013]

DOKUMENTY

JAROŠ Jiří: K problematice písmácké tvorby a profesionální literatury. Rukopisné vzpomínky dělnického písmáka Viléma Pernikáře z Divák ve vztahu k dílu bratří Mrštíků. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 529-538. [Zejména o jeho rukopisných Vzpomínkách na bratry Mrštíky Aloise a Viléma (z let 1932-34).] [2020]

VAŠÁK Pavel: Zpráva o Karlu Hynkovi. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 539-542. [Ivanov Miroslav: Důvěrná zpráva o Karlu Hynku Máchovi (1977).] [2021]

URBANEC Jiří: O básnické autostylizaci v poezii V. Martínka. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 543-546. [2022]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

MOURKOVÁ Jarmila: Nedokončená syntéza dosaženého stavu bezručovského bádání. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 547-550. [Králík Oldřich - Ficek Viktor: Kapitoly o Petru Bezručovi (1978).] [2073]

URBANEC Jiří: Významný bezručovský sborník. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 550-553. [Frygickou čapku mám (1978).] [2074]

VLADYKOVÁ Věra: Užitečnost bibliografie. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 553-555. [Macková Radmila: Nakladatel Rudolf Škeřík a jeho dílo; Táborská Jiřina: Bibliografie díla Vladimíra Dostála 1947-1975 (obě 1977).] [2075]

PYTLÍK Radko: Sovětská práce o vývoji moderní české literatury. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 555-557. [Kopystjanská N. F.: Žanrovyje modifikacii v češskoj literature (Lvov, 1978).] [2076]

GOMBALA Eduard: Dionýz Ďurišin, Dejiny slovenskej literárnej komparatistiky. Roč. 27, 1979, č. 6, s. 557-559. [(Bratislava, 1979).] [2077]