Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1979 - roč. 27, č. 5

STUDIE

ZEMAN Milan: Dozrání marxistické metody svárem se strukturalismem. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 369-380; rus. resumé. [O studii Bedřicha Václavka Společenské vlivy v životě a díle K. H. Máchy (1938).] [2002]

SOLDÁN Ladislav: Bedřich Václavek v Sociologické revue 1930-1933. Od sociologické estetiky avantgardismu k perspektivě nové koncepce umělecké tvorby. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 381-392; něm. resumé. [2003]

HORÁLEK Karel: Literární dílo jako artefakt a estetický objekt. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 393-404; něm. resumé. [Též o pojetí problému u Jana Mukařovského a Františka Mika.] [2004]

KOLÁR Vladimír: Píseň se prodírá betonem. K básnickému vývoji Josefa Šimona. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 405-417; rus. resumé. [2005]

DOKUMENTY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Mojmír OTRUBA, Zdeněk PEŠAT. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 418-436. [Informace o ukázkách z oblasti vrcholných osobností české literatury a hesla Petr Bezruč a K. J. Erben.] [2019]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ČORNEJ Petr: Podnětná kniha o středověké kultuře. Roč. 27, 1979, č. 5, s. 437-439. [Gurevič A. J.: Kategorie středověké kultury (1978).] [2072]