Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1979 - roč. 27, č. 4

STUDIE

BLAHYNKA Milan: Od Otevřeného domu ke Stopám. K vývoji Miroslava Floriana v druhé polovině padesátých let. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 289-299; rus. resumé. [1997]

KUZNĚCOVOVÁ Raisa R[omanovna]: Novost konfliktu a problém osobnosti v románech Miroslava Rafaje. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 301-307. [1998]

DOKOUPIL Blahoslav: K typologii historického románu. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 308-320; angl. resumé. [1999]

PATERA Ludvík: Kritikem v kritických časech. K profilu Alexandra Matušky. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 321-329; rus. resumé. [Z připravované monografie (vyšla 1985).] [2000]

WEIMANN Robert: Shakespeare a lidová divadelní tradice. Studie o společenském dosahu dramatické formy a funkce. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 330-339. [2001]

DOKUMENTY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Stanislava MAZÁČOVÁ, Mojmír OTRUBA, Zdeněk PEŠAT, Hana PEŠATOVÁ. Roč. 27, 1979, č. 4, s.340-353. [Informace o ukázkách z oblasti literatury pro děti a hesla Štěpán Bačkora, Budečská zahrada, Kliment Čermák, Jarý věk, Jan Karafiát, Kohoutek, Josef Kožíšek, Ondřej Sekora.] [2018]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

VLAŠÍN Štěpán: O minulosti i o dnešku literární teorie. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 354-355. [Peťko Valér: Výzvy a postoje (Bratislava, 1977).] [2064]

NECHUTOVÁ Jana: Jozef Minárik, Stredoveká literatúra. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 355-357. [(Bratislava, 1977).] [2065]

HODROVÁ Daniela: E. M. Meletinskij, Poetika mifa, Moskva 1976. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 357-359. [Poetika mýtu.] [2066]

BEREZOVSKÁ Zina: Sovětská monografie o českém satirickém románu 20. století. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 360-363. [Ševčuk Vasyl: Češskyj satyryčnyj roman XX. st. (Kyjev, 1978).] [2067]

SIROVÁTKA Oldřich: Potřebná příručka o lidové slovesnosti. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 363-364. [Gusev V. J.: Estetika folkloru (čes. 1978).] [2068]

MOLDANOVÁ Dobrava: Pěkná anglická antologie z české literatury. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 364-365. [Czech Prose and Verse (Londýn, 1979), usp. R. B. Pynsent.] [2069]

HRABÁK Josef: Torzo člověka. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 365-366. [Stejnojmen. knižní studie Jaroslava Sekery (1978) o knize Maxima Gorkého Život Klima Samgina.] [2070]

VLAŠÍN Štěpán: Jubileum literární historičky a kritičky. Roč. 27, 1979, č. 4, s. 367-368. [K 50. narozeninám Hany Hrzalové 23. 3. 1979.] [2071]