Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1979 - roč. 27, č. 3

STUDIE

ZEMAN Milan: Vyústění cesty z teoretických rozpaků. Peripetie roku přelomu. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 193-205. [O Bedřichu Václavkovi.] [1994]

JIRÁNEK Jaroslav: Sabinovo libreto ke Smetanově první opeře. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 206-217; angl. resumé. [Geneze a rozbor libreta Braniboři v Čechách (1866).] [1995]

ROVDA K[irill] I[iosifovič]: Česká literatura v Rusku. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 219-227. [Přehled překladů v 70. a 80. letech 19. st.] [1996]

DOKUMENTY

VAŠÁK Pavel: Roviny máchovského zápasu. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 228-232; s franc. resumé. [S otištěním úryvků z dopisů obrozenců z let 1836-37 o K. H. Máchovi (na s. 232-241).] [2016]

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Jaroslav KOLÁR, Mojmír OTRUBA, Emil PRAŽÁK. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 255-267. [Informace o ukázkách z oblasti staročeské literatury a hesla Alexandreida, Buoh všemohúcí, Crescente fide, Dalimilova kronika, Diffundente sole, Factum est, Fortunatus, Frantova práva, Fuit in provincia, Fuit itaque beatus abbas Procopius.] [2017]

KORESPONDENCE

PEŠTA Pavel: K historii Skupiny literárních a výtvarných dělníků. Z dopisů J. V. Plevy Bedřichu Václavkovi. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 242-244. [S otištěním 9 dopisů z let 1928-30 (na s. 244-254).] [2023]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

ZEMAN Milan: Příklad internacionální odpovědnosti literatury. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 268-269. [O Václavkově vydání výboru z básní Waltera Mehringa Navzdory jim ... v překladu Jiřího Taufra (1938).] [2052]

VLAŠÍN Štěpán: Přehledně o české literatuře do února. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 270-271. [Hrabák Josef - Jeřábek Dušan - Tichá Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury (1976).] [2053]

ZEMAN Milan: B. Václavek - spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 272-273. [Stejnojmen. sb. referátů z konference 30. 3. 1977 v Brně (1977).] [2054]

VLAŠÍNOVÁ Drahomíra: Malá monografie o Olbrachtovi. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 273-274. [Adamová Lenka: Ivan Olbracht (1977).] [2055]

FORST Vladimír: Další svazek Vybraných spisů Alexandra Matušky. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 274-275. [Od včerajška k dnešku (V. S., sv. 2, Bratislava 1978).] [2056]

HANZAL Josef: O Bernardu Bolzanovi. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 276-277. [Loužil Jaromír: Bernard Bolzano (1978).] [2057]

JEŘÁBEK Dušan: Rusko-české literární vztahy. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 277-279. [Rovda K. I.: Rossija i Čechija. Vzaimosvjazi literatur 1870-1890 (Leningrad, 1978).] [2058]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Česká a slovenská literatura v Polsku. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 279-282. [Sb. Stosunki literackie polsko-czeskie i polsko-slowackie 1890-1939 (Vratislav - Varšava - Krakov - Gdaňsk, 1978).] [2059]

KOLÁR Jaromír [na obálce spr. Jaroslav]: Bibliografická příručka víc než užitečná. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 282. [Hýbl František: Výroční zprávy obecných, měšťanských, středních, učňovských (pokračovacích) a vysokých škol ... (1977), z fondů Vlastivědného ústavu v Přerově.] [2060]

HANZAL Josef: Jirátovy Portréty a studie. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 283-284. [Usp. Josef Čermák (1978).] [2061]

UHLÍŘOVÁ Marie: Téma říjnové revoluce v meziválečné sovětské literatuře. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 284-285. [Zahrádka Miroslav: Říjen a literatura (1977).] [2062]

FORST Vladimír: Padesát let Miloše Pohorského. Roč. 27, 1979, č. 3, s. 286. [K 3. 1. 1979.] [2063]