Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1979 - roč. 27, č. 2

STUDIE

KRBEC Miloslav: Soud Dobrovského o Jungmannově Historii. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 97-101. [O kritice uveřejněné anonymně v čas. Jahrbücher der Literatur, sv. 37 (Vídeň, 1826).] [1988]

ŘEPKOVÁ Marie: Počátky české obrozenské satiry. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 102-109; rus. resumé. [O tvorbě F. L. Čelakovského, J. J. Langra, F. M. Klácela a J. P. Koubka.] [1989]

MACURA Vladimír: Květomluva a literatura v českém národním obrození. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 111-119; něm. resumé. [V tvorbě F. J. Rubeše, F. L. Čelakovského, K. A. Vinařického aj.] [1990]

KÖNIGSMARK Václav: Formování postav ve Vančurově Rozmarném létě a jeho divadelních adaptacích. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 121-132; něm. resumé. [(1926).] [1991]

KUČEROVÁ Hana: Cesty a hledání Jiřího Mařánka. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 133-142. [K 20. výročí úmrtí 4. 5. 1979.] [1992]

POUČKOVÁ Ladislava: F. X. Šalda a slovenská literární kritika. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 143-147; něm. resumé. [O vlivu na Alexandra Matušku a Jozefa Felixe.] [1993]

DOKUMENTY

LEXIKON ČESKÉ LITERATURY. Zpracovali Vladimír FORST, Ludmila LANTOVÁ, Josef HANZAL, Květa HOMOLOVÁ, Jiří OPELÍK, Mojmír OTRUBA, Zdeněk PEŠAT, Pavel PEŠTA. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 149-165. [Informace o ukázkách hesel osobností z mimoliterární oblasti a hesla Eduard Albert, Josef Císler, Josef Čejka, Ladislav Čelakovský, Beda Dudík, Viktor Dvorský, Karel Dyrynk, Jaroslav Goll.] [2014]

MAREK Pavel: Ještě Nezval o Wolkrovi. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 166. [Komentář k otištění dopisu Zdeně Wolkrové ze 7. 2. 1938 (na s. 166-167).] [2015]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

FORST Vladimír: Literární kritika Milana Pišúta. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 168-169. [Hodnoty a čas (Bratislava, 1978).] [2037]

SOLDÁN Ladislav: Václavkovy juvenilie. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 169-170. [Juvenilie (Spisy B. V., sv. 15, 1978), usp. František Valouch.] [2038]

VLAŠÍN Štěpán: Bezručovské kapitoly. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 170-171. [Závodský Artur: V blízkosti básníka (1977).] [2039]

MOLDANOVÁ Dobrava: Z Šaldova intimissima. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 172-173. [Nade mnou zadrhl se tragický uzel (1977), drobný tisk, ed. Bohumír Lifka.] [2040]

SVADBOVÁ Blanka: Nad kamenitými stezkami. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 173-175. [Nováková Tereza: Kamenité stezky (1978), usp. Jan Ort.] [2041]

VLAŠÍN Štěpán: Medailony básníků - materialistů. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 175-177. [Blahynka Milan: Pozemská poezie. Kapitoly k české poezii 1945-1975 (1977).] [2042]

POUČKOVÁ Ladislava: K problematice moderní literární estetiky. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 177-178. [Števček Ján: Estetika a literatúra (Bratislava, 1977).] [2043]

PETERKA Josef: Závazné dílo literární komparatistiky. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 179-181. [Klátik Zlatko: Slovenský a slovanský romantizmus (Bratislava, 1977).] [2044]

KARDYNI-PELIKÁNOVÁ Krystyna: Národ a kultura. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 182-184. [We wlasnych oczach [Jak se vidíme] (Varšava, 1977), výbor z esejů západo- a jihoslovaných spisovatelů 20. st., usp. Halina Janaszek-Ivaničková.] [2045]

SKALIČKA Jiří: Polská slavistická práce. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 184-185. [Bobrownicka Maria: Z problemów literatur slowianskich (Katovice, 1976).] [2046]

HODROVÁ Daniela: F. C. Weiskopf, Literární nájezdy. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 185-187. [(1976).] [2047]

URBAN Zdeněk: Na okraj vzpomínek akademika G. Caneva. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 187-188. [C. Georgi: Srešta s minaloto [Setkání s minulostí] (Sofia, 1977).] [2048]

ČORNEJ Petr: Sympozium o husitském táboře. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 188-189. [Poř. 5.- 7. 9. 1978 v Táboře.] [2049]

CINKOVÁ Jarmila: Dvě publikace o úloze knihy v životě současného člověka. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 190-191. [Hepner Vladimír a kol.: Průzkum postojů české veřejnosti ke knize a jejímu šíření (1975); Randlíková Anna - Maříková Iva: Kulturní život mládeže v ČSR (1976).] [2050]

ŠLOSAR Dušan: Významná postava národního obrození. Roč. 27, 1979, č. 2, s. 191-192. [Kaňák Miloslav: Josef Franta Šumavský (1975).] [2051]