Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1979 - roč. 27, č. 1

STUDIE

BERNŠTEJNOVÁ Inna: Švejk na světovém fóru. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 1-12; rus. resumé. [1980]

JANASZEK-IVANIČKOVÁ Halina: O teoretických principech srovnávacího studia slovanských literatur. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 13-20. [1981]

VAŠÁK Pavel: Funkce knihy a textu. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 21-33; franc. resumé. [1982]

KUDĚLKA Viktor: Střídavě oblačno. Vývoj a proměny české komedie v letech 1918-1945. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 35-48; něm. resumé. [1983]

OSADČENKOVÁ Taťana: Specifičnost současného českého historického románu. Na základě rozboru tvorby M. V. Kratochvíla a V. Neffa. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 49-57. [M. V. K.: Život Jana Amose (1975) a V. N.: Královny nemají nohy (1973) a Prsten Borgiů (1975).] [1984]

UHLÍŘOVÁ Marie: Povídky Oty Pavla. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 58-65; něm. resumé. [1985]

FLEGL Michal: Protiklad života a smrti v díle O. Březiny. K rozboru eseje "Dílo smrti". Roč. 27, 1979, č. 1, s. 66-71. [1986]

ZEMAN Milan: Ještě k Urxově kritice Bedřicha Václavka. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 72-74. [O kritice Poezie v rozpacích v Tvorbě (1930).] [1987]

RECENZE - GLOSY - ZPRÁVY

PYTLÍK Radko: Pozoruhodné svědectví. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 75-76. [Pospíšil Josef: Znal jsem Haška (1977).] [2024]

PATERA Ludvík: Nový pohled na program a tvorbu slovenské proletářské literatury. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 76-79. [Šmatlák Stanislav: Program a tvorba (Bratislava, 1977).] [2025]

MACURA Vladimír: Monografie o slovenském sonetu. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 80-81. [Krausová Nora: Vývin slovenského sonetu (Bratislava, 1976).] [2026]

HODROVÁ Daniela: Konformní archetyp tzv. lidového románu. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 81-82. [Grivel Charles: Production de ĺ intérét romanesque (The Hague - Paříž, 1973).] [2027]

ŘEPKOVÁ Marie: Monografie o V. M. Klácelovi. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 82-84. [Dvořáková Zora: František Matouš Klácel (1976).] [2028]

HANZAL Josef: Podnětná syntéza dějin literatury a umění. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 85-87. [Hauser Arnold: Filozofie dějin umění (čes. 1975).] [2029]

MOURKOVÁ Jarmila: Edice korespondence nejen jako historický pramen. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 87-90. [Mrštík Vilém - Mrštík Alois: Nedosněné sny (1978), ed. Rudolf Havel a Ladislav Kuncíř.] [2030]

VÍŠKOVÁ Jarmila: Otokar Březina v Národní knihovně. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 90-91. [Básnické spisy O. B. (1975), ed. Břetislav Štorek a Miroslav Červenka [neuveden].] [2031]

FORST Vladimír: Užitečná pomůcka. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 91-92. [Truhlář Břetislav: Próza socialistického realizmu (Bratislava, 1978).] [2032]

MOLDANOVÁ Dobrava: Tři svazky Fráni Šrámka. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 92-93. [Kus krásného snu (1977), usp. Zina Trochová a Mojmír Otruba; Sláva života (1977), usp. Z. Trochová; Stříbrný vítr - Tělo (1978), ed. M. Otruba a Stanislava Mazáčová.] [2033]

VLAŠÍN Štěpán: Zajímavý literárněhistorický sborník. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 93. [Sborník prací filoz. fak. brněnské univerzity, řada D, č. 22 (1975).] [2034]

ŠISLER Petr: Pracovní vědecké setkání k 100. výročí úmrtí K. Sabiny. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 94. [Zpráva o akci Rady mladých odborníků v ÚČL 24. 1. 1978.] [2035]

MACEK Emanuel: Poznámka o Hálkově básni o Máchovi. Roč. 27, 1979, č. 1, s. 94-95. [Dodatek k vlastnímu článku Neznámá báseň mladého Hálka o K. H. Máchovi (ČL 1975, č. 4) - viz záz. č. 1629.] 1629 [2036]