Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1961 - roč. 9, č. 2

STATI

DROZDA Miroslav: Strana a literatura. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 123-129. [469]

MUKAŘOVSKÝ Jan: Čím připravovala literatura dvacátých a třicátých let kulturní revoluci. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 130-144. [470]

PYTLÍK Radko: Pojetí skutečnosti v Pramenech Jaroslava Kratochvíla. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 145-167. [(1934).] [471]

ROZHLEDY

PEŠAT Zdeněk: Umění románu Vladislava Vančury. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 168-172. [Kundera Milan: Umění románu (1960).] [493]

ČERVENKA Miroslav: Citáty a parafráze. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 172-179. [O funkci citátů a parafrází lidových písní v současné poezii.] [494]

ŠMATLÁK Stanislav: Dielo základného významu. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 180-185. [Rozbor literárněhistorické metody Dějin české literatury II, Literatura národního obrození (1960).] [495]

PROCHÁZKA Vladimír: Kritické poznámky ke studii Počátky velkého národního dramatu v obrozenské literatuře. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 185-194. [O knižní studii Vladimíra Štěpánka (1959).] [496]

DOKUMENTY

MARČÁK Bohumil: K opomíjené činnosti Bedřicha Václavka v stranickém tisku. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 195-207. [Komentář k otištění 10 příspěvků z brněnské Rovnosti z let 1926-28.] [502]

KRONIKA A GLOSY

TROCHOVÁ Zina: Nová próza Jaroslava Hůlky. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 208-210. [Válka (1960).] [516]

SVOZIL Bohumil: Nad prvním svazkem "Profilů". Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 210-211. [Jungmann Milan: Karel Nový (1960).] [517]

LANTOVÁ Ludmila: Živé hodnoty naší marxistické literární kritiky. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 211-212; podepsáno l. [Pracovní porada o marxistické literární kritice 30. let usp. v únoru 1961 v ÚČL.] [518]

OPELÍK Jiří: Haškovské účtování a výhledy. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 212-215. [Jankovič Milan: Umělecká pravdivost Haškova Švejka (1960).] [519]

LANTOVÁ Ludmila: K poznání Jaroslava Haška v Sovětském svazu. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 215-216. [Jelanskij N. P.: Ranee tvorčestvo Jaroslava Gašeka (Saratov, 1960).] [520]

JUSTL Vladimír: Další bibliografická monografie. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 216-220. [Pytlík Radko - Laiske Miroslav: Bibliografie Jaroslava Haška (1960); s doplňky k sekundární části soupisu.] [521]

HAMAN Aleš: Podněty a problémy Budínovy knihy o Nerudovi. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 220-221. [Budín Stanislav: Jan Neruda a jeho doba (1960).] [522]

KAČER Miroslav: Monografie o V. K. Klicperovi. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 222-224. [Justl Vladimír: Václav Kliment Klicpera (1960).] [523]

KOPECKÝ Milan - TENČÍK František: Ke studii o knížkách lidového čtení. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 224-226. [Kolár Jaroslav: Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení (1960) .] [524]

MOLNÁR Amedeo: Vyšehradský sborník Štítného překladů. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 226-227. [Sborník vyšehradský (1960), ed. František Ryšánek.] [525]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Listopad - prosinec 1960. Roč. 9, 1961, č. 2, květen, s. 227-244; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce. - S poznámkou redakce o ukončení rubriky a o chystaném vydávání bibliografické ročenky české literární vědy.] [526]