Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1961 - roč. 9, č. 1

STATI

STROHSOVÁ Eva: K vývojové úloze civilizační poezie S. K. Neumanna. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 1-15. [O sbírce Nové zpěvy (1918).] [466]

ČERVENKA Miroslav: O úloze verše v básnickém díle. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 16-28. [467]

PRAŽÁK Emil: Místo Řehoře Hrubého ve vývoji českého humanismu. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 29-43. [S autorovým Dodatkem (na s. 43-48) popisujícím sborníky s Hrubého překlady a původními díly.] [468]

ROZHLEDY

HRABÁK Josef: Významný příspěvek k otázkám literárněvědné práce. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 49-56. [Bakoš Mikuláš: Literatúra a nadstavba (Bratislava, 1960).] [492]

DOKUMENTY

KALISTA Zdeněk: Z korespondence Konstantina Biebla. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 57. [Komentář k edici 6 dopisů Biebla Kalistovi z let 1921-22 a dopisu Soni Špálové z r. 1924 (na s. 57-63); poslední dva dopisy se týkají brněnské Literární skupiny.] [501]

KRONIKA A GLOSY

NOSEK Miloslav: Německý příspěvek k teorii reportáže. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 64-66. [Schlenstedt Dieter: Die Reportage bei Egon Erwin Kisch (Berlín, 1959).] [504]

PYTLÍK Radko: Dějiny literatur v Malé moderní encyklopedii. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 66-67. [Vančura Zdeněk a kol.: Evropské literatury 1945-1958 (1959); Buriánek František: Současná česká literatura (1960); Fischer J. O. a kol.: Francouzská literatura (1960).] [505]

SVEJKOVSKÝ František: Mrázova kniha o česko-slovenských vztazích v díle Jaroslava Vlčka. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 67-69. [Mráz Andrej: Medzi našimi literatúrami (Bratislava, 1960).] [506]

HAMAN Aleš: "Zapomenutí" žánroví realisté. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 69-71. [O žánrovém realismu 70. a 80. let 19. st.; nad výbory z próz Františka Heritese Maloměstské obrázky (1959) a Ignáta Herrmanna Fráter z Podskalí a jiné pražské obrázky (1959).] [507]

POLÁK Josef: Sovětská monografie o Svatopluku Čechovi. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 71-72. [Kiškin L. S.: Svatopluk Čech. Očerk žizni i tvorčestva (Moskva, 1959).] [508]

BRABEC Jiří: Kniha o Jaroslavu Vrchlickém. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 72-73. [Vrchlická Eva: Dětství a mládí s Vrchlickým (1960).] [509]

ŘEPKOVÁ M[arie]: Věnec ze zpěvů vlastenských. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 73-74. [Stejnojmen. soubor (1960), usp. Josef Plavec.] [510]

KOPECKÝ Milan: Veršované skladby Neuberského sborníku. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 74-76. [Stejnojmen. soubor (1960), ed. Zdeňka Tichá.] [511]

TICHÁ Zdeňka: Nově nalezené zlomky z tzv. Neuberského sborníku. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 76-78. [Doplnění edice (1960) o nově nalezené texty a obrázky; se čtyřmi reprodukcemi v příloze.] [512]

HORÁLEK Karel: K novým cestám naší folkloristiky. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 78. [Poznámka ke studii Vladimíra Karbusického Nové cesty naší folkloristiky (ČL 1960, č. 2 - viz záz. č. 407); týká se metodiky práce s folklorním materiálem.] 407 [513]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. Srpen - říjen 1960. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 78-96; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [514]

PŘEHLEDNÉ DĚJINY ČESKÉHO DIVADLA. Teze kapitoly VII. České činoherní divadlo v buržoazně demokratické republice a za okupace (1918- 1945). Zpracovali Milan OBST, Václav HOLZKNECHT, Milada MARKLOVÁ, Jan MALÍK, Adolf SCHERL, Josef BALVÍN, Drahomíra ČEPORANOVÁ. Roč. 9, 1961, č. 1, únor, s. 97-122. [515]