Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1957 - roč. 5, č. 3

STATI

TEZE k Dějinám české literatury. (Pokračování.) Část VII. Literatura druhé poloviny devatenáctého století. Napsali JB [= Jiří BRABEC], MJ [= Milan JANKOVIČ], KK [= Karel KREJČÍ], ZP [= Zdeněk PEŠAT], MP [= Miloš POHORSKÝ], KP [= Karel POLÁK]. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 235-254. - Začátek viz záz. č. 200. 200 [207]

OTRUBA Mojmír: Souvislosti a smysl předbřeznového zápasu o Máchu a jeho dílo. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 255-279. [Jmenovitě se týká Karla Sabiny, J. J. Kolára, Dalibora Kopeckého, V. B. Nebeského, Siegfrieda Kappera aj.] [208]

STROHSOVÁ Eva: Stanislav Kostka Neumann. (Náčrt kapitoly k Dějinám české literatury.) Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 279-302. [209]

ČERNÝ František: O dramatech F. X. Šaldy. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 302-328. [Rozbor; s reprodukcemi čtyř karikatur.] [210]

GRYGAR Mojmír: Divadelní kritiky Julia Fučíka. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 328-346. [211]

ROZHLEDY

LEVÝ Jiří: K Hrabákovu Úvodu do teorie verše. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 346-350. [(1956).] [221]

DOKUMENTY

HEŘMAN Miroslav: Předloha ke Kávové společnosti Boženy Němcové? Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 351-353. [Článek o možném prototypu v črtě Jana Winklera Obrázek ze Slezska (Květy 1843, č. 73).] [227]

KOUKALOVÁ Marie: Činnost Bedřicha Václavka v kulturní rubrice Moravského večerníku. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 353-362. [228]

KRONIKA A GLOSY

ŠTĚPÁNEK Vladimír: Emil Felix. (23. 11. 1889 - 12. 10. 1956.) Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 362-363. [Nekrolog.] [247]

MOLNÁR Amedeo: Německý překlad Husova díla O církvi z 16. století. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 363-364. [O objevu rukopisného překladu spisu De ecclesia ve Štrasburku.] [248]

[REDAKCE]: O příští Dějiny české literatury. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 364-365. [Odpověď na recenzi Jiřího Heka [= Jiřího Hájka] O příští dějiny české literatury. Než se začne diskutovat (Host do domu 1957, č. 4) kritizující chybné údaje v kapitole Zdeňka Pešata Léta 1886-1897 v české literatuře - viz záz. č. 156.] 156 [249]

SVEJKOVSKÝ František: Publikace o rukopisech a vzácných tiscích Univerzitní knihovny v Praze. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 365-367. [Urbánková Emma: Rukopisy a vzácné tisky pražské Univerzitní knihovny (1957).] [250]

LAISKE Miroslav: Dva sovětské výbory z díla J. K. Tyla. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 367-368. [Izbrannoje (Moskva, 1954) a Izbrannoje (Moskva, 1956); oba uspořádala G. I. Leščinská.] [251]

STROHSOVÁ Eva: F. C. Weiskopf, Literarische Streifzüge. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 368-370. [(Berlín, 1956), výbor obsahuje též stati o české literatuře.] [252]

CHALUPNÝ Emanuel: K článku o počátcích Havlíčkovy satiry. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 370. [Polemika s pasáží o prvních H. epigramech ve studii Marie Řepkové Počátky Havlíčkovy satiry - viz záz. č. 155; s poznámkou redakce (na s. 370-371) se stanoviskem k polemice.] 155, 370, 371 [253]

KOSÍK Karel: Poznámka k poznámce redakce. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 371. [Polemika s redakční poznámkou v recenzi Miloše Pohorského Nové práce o úloze radikálních demokratů v české literatuře - viz záz. č. 161, týkající se nepůvodnosti studie Boženy Wirthové ve výboru Čeští radikální demokraté o literatuře; se závěrečnou poznámkou redakce (na s. 371-372).] 161, 371, 372 [254]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. II. čtvrtletí. Roč. 5, 1957, č. 3, září, s. 372-378; podepsáno em. - S opravami v č. 4, s. 513. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [255]