Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

1957 - roč. 5, č. 1

[MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA]

ŠORM F[rantišek] - NEJEDLÝ Zdeněk: Vážení soudruzi ... Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., mimo stránkování. [Tři soustrastné dopisy k úmrtí prezidenta Antonína Zápotockého 13. 11. 1957, adresované Politickému byru Ústředního výboru KSČ, Předsednictvu vlády a Marii Zápotocké.] [198]

STATI

MUKAŘOVSKÝ Jan: Teze k Dějinám starší české literatury a literatury národního obrození. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 1- 3. [Úvod k otištění Tezí - viz následující záz. č. 200.] 200 [199]

TEZE k Dějinám starší české literatury a literatury národního obrození. Část I. - V. Starší česká literatura; Část VI. Literatura národního obrození. Napsali JD [= Jiří DAŇHELKA], KD [= Karel DVOŘÁK], JH [= Josef HRABÁK], JK [= Jaroslav KOLÁR], EP [= Eduard PETRŮ], EPr [= Emil PRAŽÁK], MŘ [= Marie ŘEPKOVÁ], FS [= František SVEJKOVSKÝ], AŠ [= Antonín ŠKARKA], VŠ [= Vladimír ŠTĚPÁNEK], FV [= Felix VODIČKA]. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 4-61. - Pokračování viz záz. č. 207. 207 [200]

ROZHLEDY

NOSEK Miloslav - LANTOVÁ Ludmila: Problémy srovnávací literární historie v nových pracích o rusko-českých kulturních stycích. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 62-82. [Rozbor srovnávací metody knih Miroslava Drozdy Boj KSR(b) o sovětskou literaturu a jeho ohlas u nás (1955) a Jana Jíši Česká poezie dvacátých let a básníci sovětského Ruska (1956).] [217]

KOLÁR Jaroslav: K novému vydání literární tvorby Mikuláše Dačického. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 83-87. [Prostopravda - Paměti (1955), ed. Eduard Petrů a Emil Pražák.] [218]

DOKUMENTY

HODURA Quido: Jiráskovi Psohlavci a Chodská pře od J. L. Weisela. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 87-94. [Materiálová studie se srovnáním článku všerubského lékaře Georga Leopolda Weisela Der Chodenprozess v čas. Panorama des Universums (1848) s románem A. Jiráska; též zmínky o Josefu Svátkovi a Boženě Němcové.] [225]

KRONIKA A GLOSY

VODIČKA Felix: Miloslav Hýsek. (15. 1. 1885 - 10. 2. 1957.) Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 95-97. [Nekrolog.] [231]

HEJNIC J[osef] - MARTÍNEK J[an]: Nález humanistických básní v rakovnickém archivu. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 97. [Zpráva.] [232]

POHORSKÝ Miloš: Sborník studií o Ĺudovítu Štúrovi. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 97-99. [Ĺudovít Štúr. Život a dielo (Bratislava, 1956).] [233]

GRYGAR Mojmír: Sovětský výbor z díla Julia Fučíka. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 99-100. [Izbrannoje (Moskva, 1955), usp. Nina Nikolajevová.] [234]

OTRUBA Mojmír: K Vondráčkovým Dějinám českého divadla. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 100-101. [Sv. 1. Dějiny českého divadla 1771-1824 (1956).] [235]

ČERVENKA Miroslav: S. K. Neumann, Umění a politika II. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 101-103. [(SS, sv. 19/2 (1956), ed. Lída Špačková.] [236]

ŘEPKOVÁ Marie: Konference o díle Josefa Kajetána Tyla. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 103-104. [Poř. k 100. výročí úmrtí 21. 11. 1956 v ÚČL v Praze.] [237]

MACEK Emanuel: Z nových prací literárněvědných. IV. čtvrtletí 1956. Roč. 5, 1957, č. 1, 30. 3., s. 104-110; podepsáno em. [Pravidelná rubrika s bibliografickým přehledem čes. a sloven. produkce.] [238]