Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Letošní Textologické kolokvium se uskuteční v úterý 23. listopadu od 13 hodin v dolní zasedací místnosti naší pražské budovy. Zatím počítáme s osobní účastí. Na programu bude seznámení s aktuálně zpracovávanými edičními projekty, představení textologických zkoumání na poli historie a geneze textu a analýz dosud neznámých materiálů, edičních konceptů a metodologická reflexe i objevy. Především však nabídne prostor pro diskusi.

Program

— Michael Špirit: Spisy Jiřího Weila

— Barbora Čiháková: Bez vědomí autora – k současnému vydávání díla Karla Pecky

— Daniela Iwashita a Šárka Kořínková: V rukopisných stopách Demlových Šlépějí

přestávka

— Petra Hesová: Zapomenutý (a znovu objevený) román Karla Sabiny

— Martin Navrátil: Problematika rekonštrukčného procesu zbierky Vojtecha Mihálika Ruža

— Petr Komenda: Geneze esejistické knihy Jana Čepa Rozptýlené paprsky

— Michal Kosák: K rukopisům Vaculíkova Českého snáře

 

Textologické kolokvium XIII