Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Ve středu 24. listopadu se uskuteční mezioborově obsazené pracovní setkání s názvem Výzkum konspirační imaginace: metody a sondy do mytopoetiky dneška. Vzhledem k aktuální epidemické situaci bude workshop bez diváků. Pro případné zájemce pak zveřejníme záznam.

 

Vliv konspiračních teorií vzbuzuje v posledních letech pozornost a obavy mezi širokou veřejností i v odborných kruzích mnoha vědeckých disciplín: od sociologie a politologie až po literární vědu.

 

Zvýšený zájem badatelů dokládá také vznik reprezentativních publikací, jako je loni vydaný Routledge Handbook of Conspiracy Theories či úžeji slavistická práce “Truth” and Fiction. Conspiracy Theories in Eastern European Culture and Literature. Cílem workshopu je prozkoumat v mezioborové diskuzi různé metodologické přístupy ke studiu konspiračních teorií, jejich cílů a prostředků. Zároveň se jedná o příležitost představit konkrétní příklady analýz konspirační imaginace.

 

program workshopu (pdf)

 

Workshop Konspirační imaginace

 

Workshop se uskuteční v rámci programu Odolná společnost pro 21. století Akademie věd ČR.