Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

V prestižním vědeckém časopise Nature Human Behaviour vyšel příspěvek, na kterém se podílel i kolega Petr Plecháč. Článek reaguje na studii z r. 2019, která podpořila hypotézu, že je známý epos dílem jediného autora.

 

V roce 2019 byl v časopise Nature Human Behaviour publikován článek zabývající se kvantitativní analýzou staroanglických básnických textů, která mimo jiné potvrdila, že známý epos Beowulf je spíše z pera jediného autora.

Replikační studie provedená kolegou Petrem Plecháčem, Andrewem Cooperem z Univerzity v Uppsale, Benjaminem Nagyem z Univerzity v australském Adelaide a Artjomsem Šeļym z Polské akademie věd v Krakově ukazuje, že výsledky byly zkresleny chybami v datech, nevhodně použitými metodami a že některé z nich jsou dokonce nereplikovatelné.

Podle Petra Plecháče nová, detailnější analýza přesvědčivě dokazuje, že epos Beowulf je značně stylově různorodý. Stylovou jednotnost, kterou našli autoři v roce 2019, rozhodně nepotvrzuje.

 

— článek: Beowulf single-authorship claim is unsupported

tisková zpráva AV ČR