Previous Next
O normalizačních hadech a scholastických žebřících DOUBRAVKA OLŠÁKOVÁ Libora Oates-Indruchová, socioložka, která se zaměřuje na pozdní socialistickou kulturu a gender,...
Střední Evropa jako transatlantický mýtus, konstrukt, velké vyprávění — a přece relevantní JAN MATONOHA Z hlediska pojetí střední Evropy (dále jen SE) je centrální myšlenkou knihy Jessie Labovové skutečnost, že...
Homiletika napříč staletími ANNA KOPOVÁ Kázání, řeč, homilie — dnes až na výjimky zcela marginalizovaný žánr, který největšího rozmachu dosáhl v...

Kam až sahají počátky literární kritiky v českých zemích?

6. října 2021

Literární historici doposud až na výjimky spojovali začátky literární kritiky na našem území s Josefem Jungmannem. Obsáhlá monografie vydaná Ústavem pro českou literaturu AV ČR a nakladatelstvím Akropolis ukazuje, že kritice se u nás dařilo i v období předcházejícím.

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

obálka v tiskové kvalitě (jpg)

foto v tiskové kvalitě (jpg)

 

 

Vědci nabízejí pomoc třídám s distanční výukou. Pokračuje projekt „Pozvěte vědce do výuky“

23. září 2021

Teorie verše, geologie Země či výzkum vesmíru jsou příklady témat, která vědci a vědkyně ústavů Akademie věd ČR nabízejí žákům a studentům, kteří museli z důvodu epidemických opatření opět přejít na distanční výuku. Navazují tak na jarní projekt „Pozvěte si vědce do výuky“ a opět umožňují učitelům a učitelkám ze základních a středních škol oživit distanční výuku živou online přednáškou či besedou s vědeckými pracovníky.

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

 

 

Od Kafkova dramatu k Listopadu

2. září 2021

Šestici knih, na jejichž vzniku se podíleli odborníci z oddělení 20. století a literatury současné Ústavu pro českou literaturu AV ČR, představí v úterý 14. září autoři a editoři jednotlivých svazků. Polovina těchto knih vyšla ve dvou nových edičních řadách vydávaných týmem pro výzkum moderního divadla ve spolupráci s nakladatelstvím Academia.

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

Informace o jednotlivých publikacích a obálky ke stažení:

 

 

Výstava v Nové Říši připomene Březinovo dílo v místě zrodu

24. června 2021

Dílo Otokara Březiny se vejde do jediné knihy. Jeho básně a eseje přitom formovaly celou moderní českou poezii a inspirovaly další básníky, umělce a myslitele od konce 19. století dodnes. Všech pět Březinových básnických sbírek vzniklo v Nové Říši. Autora a jeho vztah k tomuto místu přibližuje nová stálá výstava, kterou na popud novoříšské kanonie premonstrátů připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR.

„Výstava na dvanácti panelech představuje Březinu jako osobnost velkého rozpětí a kontrastů v situaci, kdy se jeho dílo rodí a prosazuje. Vycházely jsme zejména z jeho dopisů, které psal blízkým přátelům Anně Pammrové, Františku Bauerovi a poté i celé korespondenční síti spřízněných tvůrců, jako byli Sigismund Bouška, Jakub Deml, F. X. Šalda, Josef Florian nebo František Bílek,“ uvádí Daniela Iwashita z Týmu pro výzkum korespondence Jakuba Demla Ústavu pro českou literaturu AV ČR, která společně s Eliškou Müllerovou výstavu koncipovala. ...

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

 

 

Literární vědci v online výuce i knihy či přednášky ke stažení: současné aktivity Ústavu pro českou literaturu AV ČR přežijí pandemii

5. května 2021

Pedagogům nabízejí vědci z Ústavu pro českou literaturu AV ČR svou účast na online výuce nebo užitečné nástroje, studentům a veřejnosti odbornou literaturu i vybranou beletrii ke stažení nebo videozáznamy přednášek, které mají nyní více posluchačů, než kdyby se konaly naživo.

„Výuku literatury na všech stupních škol považujeme za nesmírně důležitou, i proto se snažíme již řadu let vytvářet nejrůznější materiály, kterými mohou učitelé své hodiny obohatit či ozvláštnit,“ říká Petr Šámal, ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL). K Seminářům České knižnice, mezi středoškolskými pedagogy již dobře známé pomůcce pro výuku české literatury, přibyly v době distanční výuky i literárněvědné příručky zpřístupněné online, hojně využívaná nabídka účasti vědců ve výuce nebo třeba záznamy z přednášek dostupné na YouTube. ...

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

 

 

Kulturní disent ve středovýchodní Evropě a novinky ve výzkumu starší bohemikální literatury. Jarní přednášky Ústavu pro českou literaturu AV ČR lze sledovat online

9. března 2021

Více zahraničních přednášejících a možnost zhlédnout přednášky online kdykoli. Nemožnost setkat se osobně se promítla i do formy prezentace literárního výzkumu, některá omezení však lze proměnit ve výhodu.

Okolnosti současné epidemie bohužel neumožňují osobní setkání, ale podle slov ředitele Ústavu pro českou literaturu AV ČR Petra Šámala má tato situace i pozitivní účinek v tom, že se „mohou v jedné virtuální místnosti setkat lidé sedící u počítačů na různých místech a v různých zemích. Naše přednášky tak mají „díky“ pandemii větší publikum.“

Ústav pro českou literaturu tradičně prezentuje aktuální výsledky výzkumů literatury ve dvou přednáškových cyklech. Literárněvědné fórum se tentokrát zaměřuje na problematiku kulturní opozice a disentu před rokem 1989 ve středovýchodní Evropě. Staročeské dýchánky představují připravované a nově vydané publikace soustřeďující se na starší bohemikální literaturu. ...

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

 

 

Kulturní vetřelec Jiřího Trávníčka mapuje historii čtení od vynálezu písma až ke koronakrizi

9. října 2020

I nejnovější kniha Jiřího Trávníčka z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR se věnuje čtení. Publikace, kterou autor připravoval patnáct let, se od předchozích liší i formou: zhruba sedm set událostí podstatných pro vývoj čtenářské kultury předkládá jako kalendárium. Každá z historických epoch je uvedena krátkým textem o historii a čtenářské kultuře daného období, výčet událostí pak dokresluje obrazová příloha. Knihu Kulturní vetřelec. Dějiny čtení – kalendárium vydalo nakladatelství Host v září 2020.

„Čtení je kulturní vetřelec. Drtivou většinu svého času jsme jako lidstvo strávili mimo čtení. Představíme-li si dějiny lidstva jako jeden rok, dostavuje se v něm písmo (i čtení) až 20. prosince, od té doby se nás ale drží jako klíště,“ píše se v anotaci knihy. Jiří Trávníček k tomu hned v úvodu knihy dodává, že „historie je vůbec dobrým lékem na negativní vize a strašení naší doby“. A to nejen v době, kdy čtenářskou kulturu výrazně ovlivňuje pandemie. Kalendárium ostatně končí červnem 2020, kdy už bylo k dispozici několik světových výzkumů zabývajících se chováním obyvatel během koronakrize. Jak se lze dočíst v knize, vyplynulo z nich, že třetina obyvatel četla v této době knihy více než před krizí, posílil trh s e-knihami a dařilo se i knižním poradenstvím, zejména na webových platformách. ...

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

obálka v tiskové kvalitě (jpg)

 

 

Kniha Za obrysy média otevírá nové perspektivy pro zkoumání literatury

18. září 2020

Až doposud zůstávala literární věda vůči problematice médií převážně slepá. Mediální vědy naopak ztrácejí hlubší povědomí o literatuře. Kniha Za obrysy média. Literatura a medialita, kterou vydaly Ústav pro českou literaturu AV ČR a Nakladatelství Karolinum, ji posouvá do sféry zájmu studií mediálních. Literaturu jako médium tak lze zkoumat v nových souvislostech a z jiných perspektiv.

Publikace, mezi jejímiž autory jsou literární vědci, vědci zabývající se médii i filozofové, vypracovává východiska pro systematické propojení literární a mediální vědy, a to jako první práce u nás i v mezinárodním kontextu. „Téma rezonuje také v zahraničí, a to nejen v Evropě, ale například i v USA. S velkým zájmem jsem se setkal u badatelské komunity na New York University, kde jsem strávil půl roku v rámci projektu Hranice literární vědy,“ doplňuje Richard Müller z Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL), vedoucí autorského kolektivu publikace Za obrysy média. ...

TISKOVÁ ZPRÁVA (docx)

obálka v tiskové kvalitě (jpg)

o autorech (pdf)

ukázka vč. obsahu (pdf, 80 stran)

– posudky publikace (Tomáš Dvořák, Bogumila Suwara)

 

 

Diskuze o roli mystifikací při formování národní české kultury v Knihovně Václava Havla na základě nového výzkumu Rukopisu královédvorského v Ústavu pro českou literaturu AV ČR

30. 1. 2020

V Knihovně Václava Havla se bude konat 12. 1. 2020 od 17 hodin diskuze na téma Česká mystifikace – Rukopisy královédvorský a zelenohorský v nás, která se dotkne následujících otázek: Čím to, že jedním z klíčových symbolů při utváření moderní české identity se staly mystifikace, a navíc reprezentovaly Čechy i v Evropě 19. století? Měli pravdu ti soudobí publicisté, kteří naopak tvrdili, že celé české obrození stojí na lži? Jak se s mystifikacemi Češi setkávali a potýkali a v čem je zkušenost tohoto střetu užitečná i dnes v 21. století, kdy se nadčasová národní identita opět stává politickým tématem, a objevují se nové techniky, jak ji manipulativně využít?

Diskuze, v níž vystoupí autor opery Sasíci v Čechách Miroslav Pudlák a spoluautoři monografie Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění (Academia XII/2019) Markéta Dlábková (NG ČR), Dalibor Dobiáš (ÚČL AV ČR), Milan Ducháček (ÚSD AV ČR) a Tomáš Masař (FF UK) a již bude moderovat Eliška Černá (Deník N), umožní i představit výsledky několikaletého výzkumu nejznámějších českých mystifikací Ústavem pro českou literaturu AV ČR a jeho partnery.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Výsledky výzkumu rukopisných mystifikací a jejich role při utváření národní české kultury v 19. století

10. 12. 2019

Rozsáhlá monografie Rukopisy královédvorský a zelenohorský v kultuře a umění připravená kolektivem Ústavu pro českou literaturu AV ČR představuje Rukopisy, jeden z nejvýraznějších českých fenoménů 19. století, nejen jako v detailech nedořešenou otázku původu, ale jako dobově nejvydávanější, nejdiskutovanější a nejpřekládanější česká literární díla a klade si otázku jejich role při utváření novodobé české kultury v širších souvislostech fundující národní epiky v Evropě. Monografii vydává k 9. prosinci 2019 nakladatelství Academia.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Uvedení knihy Petra Hrušky Daleko do ničeho: Básník Ivan Wernisch

26. 11. 2019

V úterý 17. 12. 2019 od 16:00 proběhne v dolním přednáškovém sále uvedení monografie Petra Hrušky Daleko do ničeho: Básník Ivan Wernisch. Petr Hruška ve své nové knize interpretuje mnohovrstevnaté a na mystifikaci založené Wernischovo dílo. Sleduje nejen veškerou básníkovu činnost předkladatelskou, publicistikou či ediční, ale též umělecký a historický kontext, ve kterém dílo vznikalo. Monografie zachycuje Wernischovo dílo také jako inspiraci pro další umělce (divadelníky, výtvarníky i hudebníky). Knihu doplňuje ohlasová bibliografie Wernischova díla.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den s Českou knižnicí

16. 9. 2019

V úterý 24. 9. 2019 proběhne od 14:00 hodin v dolním přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) Den s Českou knižnicí, který se uskuteční při příležitosti vydání prvních dvou svazků ročníku 2019. Setkání otevře ohlédnutí za svazky ročníku 2018 (E. Hostovský, J. Kainar, V. K. Klicpera. K. Havlíček a J. Hus). Představen bude 100. svazek České knižnice, nová edice románu Jáchyma Topola Sestra, o jehož přípravě promluví Daniela Iwashita (ÚČL). Slavnostně bude uveden poslední vydaný svazek edice, jímž jsou Staré pověstí české Aloise Jiráska. Nová grafická podoba ediční řady bude představena její autorkou Janou Vahalíkovou. O nových svazcích edukačního modulu Seminář České knižnice bude informovat jeho hlavní redaktor Robert Kolár (ÚČL) a o využití těchto výukových materiálů promluví Alena Švejdová (Anglické gymnázium v Praze).

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

IDU a Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla zveřejňuje Soupis premiér inscenací her Václava Havla

9. 9. 2019

Součástí celku Rukověť dramatiky Václava Havla je i aktualizovaný Soupis premiér inscenací her Václava Havla, který vznikal několik let na zadání Knihovny Václava Havla. Soupis čítá přes tisíc položek, zahrnuje informace o divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, dále obsahuje záznamy o filmových zpracováních, video-inscenacích a o akcích na pomezí uměleckých žánrů, které mediálně realizují hry nebo jiné texty (básně, eseje, korespondence, pohádky) Václava Havla.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Nové kritické vydání Máje Karla Hynka Máchy

21. 6. 2019

Po více jak šedesáti letech od posledního akademického vydání nejznámější básně české moderní poezie, Máje Karla Hynka Máchy, právě vychází její nová edice, kterou k vydání připravil tým literárních historiků a editorů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Kniha vydaná ve spolupráci s nakladatelstvím Akropolis v knižnici Kritická hybridní edice přináší knižní čtenářské vydání textu s doprovodným komentářem a současně novou digitální vědeckou edici na příbalovém DVD, jejíž součástí je kompletní obrazový a textový materiál a další vědecký aparát vztahující se ke vzniku Máje.

TISKOVÁ ZPRÁVA

OBÁLKA

 

Vyšly antologie Eskadra obětovaných a Slzavé údolí

29. 3. 2019

Ústav pro českou literaturu AV ČR dokončil v uplynulých dnech vydání dvojsvazkové antologie, představující populární beletrii ze sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století.

Reprezentativní průřez původní románovou literaturou, která v období od sklonku první republiky do závěru protektorátu vycházela v edicích pro muže, představuje „modrý“ svazek, nazvaný Eskadra obětovaných a jiné příběhy ze starých románů do kapsy, z edic určených čtenářkám-ženám byl sestaven „růžový“ svazek, nazvaný Slzavé údolí a jiné příběhy ze starých večerů pod lampou.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Prezentace knihy Zuzany Augustové Umění životu nebezpečné (9. 4. 2019)

26. 3. 2019

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR zve všechny zájemce z řad kulturní a literární veřejnosti na prezentaci knihy Zuzany Augustové Umění životu nebezpečné: Reflexe současného (nejen) německojazyčného divadla a literatury, která se koná v úterý 9. dubna 2019 v 15 hodin.

V první části programu představí činnost někdejšího Kabinetu českého divadla a nynějšího Týmu pro výzkum moderního českého divadla Lenka Jungmannová a Aleš Merenus. V druhé části programu autorka společně s editorkou Terezou Sieglovou pohovoří o knize, následovat bude panelová diskuse nad recepcí díla Thomase Bernharda, Elfriede Jelinek, Petera Handkeho a Ingeborg Bachmann v české kultuře s hosty doc. Danou Pfeiferovou z Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a prof. Milanem Tvrdíkem z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Panelovou diskusi uvede videoukázka z díla jednoho z autorů v nastudování Pražského komorního divadla a bude ji moderovat Zuzana Augustová.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den se samizdatem (22. 1. 2019)

8. 1. 2019

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR zve všechny zájemce z řad kulturní a literární veřejnosti na Den se samizdatem, který se koná v úterý 22. ledna 2019 ve 13.30 hod. u příležitosti vydání publikace Český literární samizdat 1949–1989.

V první části programu publikaci za pomoci členů autorského kolektivu představí její vedoucí redaktor Michal Přibáň. V druhé části (přibližně od 14.30) o knize a o související problematice pohovoří historik a vedoucí projektu COURAGE – mapování sbírek tzv. kulturní opozice Miroslav Michela (FF UK), literární historik Jiří Holý (FF UK), historik Jiří Suk (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR) a redaktor nakladatelství Torst Jan Šulc. Závěrečná část (přibližně od 15.30) bude patřit „kulatému stolu“, u kterého budou autoři publikace hovořit s některými účastníky někdejšího samizdatového provozu.

V rámci programu Dne se samizdatem proběhne v prostorách dolního sálu výstava „PŘÍBĚH EDICE EXPEDICE“ (21.28. 1. 2019), při jejíž přípravě a realizaci ÚČL spolupracoval s Knihovnou Václava Havla.

 

Právě vychází pubikace Český literární samizdat: 1949–1989

27. 11. 2018

V nakladatelství Academia právě vychází dlouho očekávaná publikace Český literární samizdat: 1949–1989, kterou připravil Michal Přibáň a kolektiv badatelů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR za účasti externích specialistů.

Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody uměleckého projevu v období komunistického režimu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

OBÁLKA

FOTOGRAFIE_01

FOTOGRAFI_02

FOTOGRAFIE_03

FOTOGRAFIE_04

 

Den se slovníkem strukturalismu

17. 11. 2018

Ústav pro českou literaturu zve literární vědce i zástupce dalších humanitních a společenskovědních oborů, studenty a všechny zájemce z řad literární a kulturní veřejnosti na Den se slovníkem strukturalismu, který se koná v úterý 27. listopadu 2018 v Horním sále ÚČL (Na Florenci.1420/3, Praha 1).

V první části programu bude představen Slovník literárněvědného strukturalismu (ÚČL AV ČR – Host), který pod vedením Ondřeje Sládka vytvořil tým složený z předních odborníků působících v Akademii věd i na vysokých školách. Ve druhé části programu prosloví Tomáš Hoskovec, předseda Pražského lingvistického kroužku, přednášku „Vyhlídky a historie sebeuvědomění strukturalismu“.

TISKOVÁ ZPRÁVA, PROGRAM

OBÁLKA

 

Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942)

13. 11. 2018

Nakladatelství Akropolis, Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR a autoři knihy si vás dovolují pozvat na komponovaný večer Punťa – Zapomenutý hrdina českého komiksu 1934–1942, který se uskuteční v pátek 23. listopadu od 18 hodin v Kavárně a Studiu Citadela (Klimentská 16, Praha 1).

Dnes už si na něj aktivně vzpomene asi jen málo pamětníků, ve své době však okouzloval malé čtenáře po celé republice. Jedním z nich byl i pozdější král českého komiksu Kája Saudek, který na seriál s psím hrdinou v rozhovorech vzpomínal ještě po mnoha dekádách. V létě 1942 však z nařízení protektorátních orgánů přišel nucený zákaz úspěšného časopisu, která pak po válce nebyl obnoven, a tak se na Punťu pomalu zapomnělo.

Nyní se tento vůbec nejrozsáhlejší český obrázkový seriál první poloviny 20. století, který se těšil obrovské popularitě již před vznikem dodnes legendárních Rychlých šípů, připomíná výpravným kompletem, sestávajícím z odborné monografie (Studie) doprovozené obsáhlým výborem (Příběhy). Projekt Punťa: zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942) připravili Pavel a Lucie Kořínkovi z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., a právě v těchto dnech putuje péčí nakladatelství Akropolis na knihkupecké pulty.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Mezinárodní konference Jak psát transkulturní literární dějiny?

12. 11. 2018

Ve dnech 15. a 16. 11. 2018 se uskuteční mezinárodní konference Jak psát transkulturní literární dějiny?, která se bude konat v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze (Na Florenci 1420/3, Praha 1). Jejími pořadateli a odbornými garanty jsou členové nově vzniklého Germanobohemistického týmu Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

Konference se zaměřuje na otázku, jak se v minulosti psaly a jak by se v budoucnosti mohly psát dějiny vícero literárních kultur v různých jazycích, jež koexistovaly na území českých zemí, resp. jiných multietnických regionů.

Přednášku, resp. přednesení krátkého příspěvku v moderované diskuzi přislíbily čelné osobnosti bohemistiky a germanistiky, klasické filologie, slovakistiky i slavistiky z České republiky, Lucemburska, Německa, Rakouska a Slovenska.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PLAKÁT

PROGRAM

 

Čtenáři a čtení v České republice (2018)

2. 10. 2018

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., uskutečnily v roce 2018 reprezentativní statistický průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo již o čtvrté šetření – předchozí proběhla v letech 2007, 2010 a 2013. Letošní průzkum byl detailněji zaměřen na čtenářskou socializaci (čtení v rodině, školu, knihovnu).

TISKOVÁ ZPRÁVA

PREZENTACE

INFOGRAFIKA

 

Den s první republikou Na Florenci

2. 10. 2018

Ústav pro českou literaturu AV ČR, Památník národního písemnictví a nakladatelství Academia představí v úterý 16. 10. 2018 novou publikaci Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislosti, která vychází ke stejnému datu. Prezentace pro média a veřejnost se koná ve 13.00 v ÚČL (Dolní sál, Na Florenci 1420/3, Praha 1).

Reprezentativní obrazově-výkladová publikace Literární kronika první republiky vznikla ve spolupráci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Památníku národního písemnictví, Střediska společných činností AV ČR a za podpory Ministerstva kultury ČR. Je výsledkem spolupráce bohemistů, slovakistů, germanobohemistů, ukrajinistů a hungaristů, literárních vědců, archivářů, kulturních historiků a historiků umění z Česka i ze zahraničí. V celkem 21 kapitolách soustředěných vždy k jednomu roku z intervalu 1918–1938 přibližuje různé aspekty literární kultury meziválečného Československa. Je určena širší veřejnosti i zasvěceným zájemcům o dobovou literaturu a kulturní dění.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS KIT

OBÁLKA 

 

Den s Českou knižnicí

7. 12. 2017

V úterý 19. 12. 2017 ve 13:30 proběhne v přednáškovém sále ÚČL (Na Florenci 1420/3, Praha 1) Den s Českou knižnicí, kde bude slavnostně představen právě dokončený ročník 2017 edice Česká knižnice, jediné ediční řady zprostředkující všem čtenářům kánon národní literatury v komentovaných čtenářských vydáních. 

Tisková konference pro média se zástupci Nadačního fondu České knižnice, Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a nakladatelství Host začne v 11:00.

TISKOVÁ ZPRÁVA

  

V Praze se sejdou světoví teoretici vyprávění

1. 9. 2017

V  budově Fakulty architektury ČVUT (Thákurova 9, Praha – Dejvice) se 13.–15. září uskuteční pátý mezinárodní kongres 5thENN Conference, pořádaný European Narratology Network a Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i.

Tento kongres je jednou ze dvou nejprestižnějších akcí tohoto typu v rámci teorie vyprávění, v minulosti byl pořádán ve spolupráci se špičkovými univerzitami a  výzkumnými centry. Praha se tak po Hamburgu, Koldingu, Paříži a Ghentu stane na tři dny pátým místem, kde bude výsledky svých bádání na poli teorie vyprávění napříč médii a disciplínami prezentovat dvě stě odborníků z celého světa a z různých kulturních kontextů.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Vyšla publikace Jiřího Trávníčka Česká čtenářská republika

29. 8. 2017

Republika čtenářů? Národ knihy? Pokud ano, platí to i pro nejmladší generaci? A odkud se tento náš vztah ke čtení bere? V nakladatelství Host právě vyšla kniha Česká čtenářská republika. Generace, fenomény, životopisy, jejímž autorem je vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR Jiří Trávníček.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

70 let od založení Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR

24. 5. 2017

Před 70 lety, 11. června 1947, založila Česká akademie věd a umění Ústav pro českou literaturu.

Výročí svého založení si Ústav pro českou literaturu AV ČR připomene slavnostním setkáním ve vile Lanna 12. června 2017. Vydá k němu publikaci nazvanou 11. 6. 1947. Založení Ústavu pro českou literaturu v dokumentech, která přiblíží přípravy a první rok existence ústavu. Sedmdesát let práce ústavu v ohlasech tisku mapuje výběrová bibliografie, sestavená ze zdrojů výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (ke stažení zde). Historii ústavu je věnována sekce jeho webových stránek a také volně šířená e-kniha K historii Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ke stažení například zde).

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Představení knihy Před komiksem

30. 1. 2017

V úterý 7. 2. 2017 od 14 hodin proběhne v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR představení nové publikace Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR a FF UP. Kniha Tomáše Prokůpka a Martina Foreta Před komiksem. Formování domácího obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. století vznikla na partnerském pracovišti jako výsledek řešení projektu GA ČR. Svazek navazující na úspěšné Dějiny československého komiksu 20. století vychází v Nakladatelství Akropolis a představuje vůbec první detailní ohledání prehistorie českojazyčných obrázkových seriálů.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den s Českou knižnicí

25. 11. 2016

Nadační fond Česká knižnice, Ústav pro českou literaturu AV ČR a nakladatelství Host představují nový ročník jediné ediční řady zprostředkující českému publiku kánon národní literatury ve vědecky spolehlivých vydáních. V úterý 29. 11. 2016 proběhne v přednáškovém sále ÚČL Den s českou knižnicí, slavnostní představení právě dokončeného ročníku edice Česká knižnice 2016. 

Tisková konference pro média se zástupci NFČK, ÚČL AV ČR a nakladatelství Host začne v 10.30.

TISKOVÁ ZPRÁVA

  

Mezinárodní mezioborová konference „Václav Havel – dramatik, disident, politik“

4. 10. 2016

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., připravují u příležitosti nedožitých osmdesátin Václava Havla mezinárodní mezioborovou konferenci nazvanou „Václav Havel – dramatik, disident, politik“. Konferenční jednání bude probíhat ve dnech 15. a 16. 12. 2016 v Praze v prostorách Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1) a rozděleno bude do dvou sekcí soustředěných na problematiku Havla jako dramatika a divadelníka a Havla jako disidenta a politika.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Mezinárodní konference a setkání čtenářů Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice

1. 9. 2016

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. – oddělení ediční a textologické, tým pro výzkum korespondence Jakuba Demla, Vysoká škola kreativní komunikace (Praha) – katedra literární tvorby, Spolek Dobrá čeština ve spolupráci s obcí Tasov, tasovskou římskokatolickou farností, základní školou a spolkem Slepíši vás zvou 16. a 17. září 2016 do Tasova na mezinárodní konferenci a setkání čtenářů Cožpak to jsem chtěl, aby mne zařadili do literatury? Jakub Deml a literární tradice.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Brno poetické instalace prvního panelu

20. 6. 2016

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., (pobočka v Brně), Moravské zemské muzeum a Knihovna Jiřího Mahena v Brně 

Dne 23. června 2016 od 17:00 proběhne v maloměřické pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Brně (Selská 3) slavnostní spuštění "reálné fáze" (instalace prvního panelu) projektu Brno poetické.

Celá akce bude pojata jako „garden party“ v poetické zahradě pobočky. V roli moderátorky bude působit  Ing. Libuše Nivnická, ředitelka KJM; promluví prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A., zástupce ředitele ÚČL,  jeden z „otců myšlenky“, dále pak pan Vlastimil Břicháček, starosta městské části; verše z díla Ivana Blatného (právě úryvek z jeho básně inspirované Maloměřicemi se objeví na panelu) přednese Eva Janěková.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Česká knižnice

11. 5. 2016

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Nadační fond Česká knižnice oznamují při příležitosti nadcházejícího veletrhu Svět knihy Praha zahájení dlouhodobé spolupráce při vydávání ediční řady Česká knižnice. Třetím vydavatelem edice zůstává nakladatelství Host, které také bude Českou knižnici v průběhu veletrhu prezentovat na svém výstavním stánku.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den s jezuitským divadlem

3. 5. 2016

V úterý 17. května 2016 se v zasedacím sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskuteční  Den s jezuitským divadlem. V průběhu odpoledne představí Kateřina Bobková-Valentová (Historický ústav AV ČR), Alena Bočková (Filozofická fakulta UK) a Magdalena Jacková (Ústav pro českou literaturu AV ČR) první dva svazky nové ediční řady "Theatrum Neolatinum. Latinské divadlo v českých zemích", které nedávno vyšly v nakladatelství Academia: "Svatý Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách" a "Nejmírnější Pallas". Součástí programu bude také krátká ukázka jedné z vydávaných her v podání členů divadelního souboru Lauriger.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Vychází nový titul Kritické hybridní edice Slezské písně Petra Bezruče

11. 2. 2016

Jako nový titul Kritické hybridní edice vychází v těchto dnech publikace Slezské písně Petra Bezruče, kterou edičně připravili Michal Kosák a Jiří Flaišman ve spolupráci s Kristýnou Merthovou. Vydání v Kritické hybridní edici, kterou spoluvydává nakladatelství Akropolis, spojuje knižní čtenářské vydání a elektronickou vědeckou edici na DVD. Propojení knižní a digitální edice tak představuje inovativní model publikování sebraných spisů i vybraných základních děl české literatury. Nová edice Slezských písní Petra Bezruče po padesáti letech nově reviduje veškerý relevantní a přináší nový materiál, čímž vytváří předpoklad pro další vědecký výzkum.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den se čtenářstvím

18. 11. 2015

V úterý 26. ledna 2016 od 13:30 se v Ústavu pro českou literaturu AV ČR uskuteční Den se čtenářstvím, v rámci něhož Jiří Trávníček formou semináře seznámí veřejnost se současným stavem čtenářství. Specifická pozornost bude věnována publikaci České děti jako čtenáři (Vít Richter). Milým hostem setkání bude spisovatelka, autorka knih pro děti a mládež Ivona Březinová.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den s českým strukturalismem

20. 11. 2015
V úterý 1. prosince 2015 od 13.30 se v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR uskuteční Den s českým strukturalismem. Představeny budou nejnovější publikace badatelů ÚČL, které zpřístupňují pramenné materiály, reflektují a zhodnocují strukturalistické myšlení a dále je rozvíjejí. (Pražská škola v korespondenci. Dopisy z let 1924−1989; Jan Mukařovský: Estetické přednášky II; Český strukturalismus v diskusi; Ondřej Sládek: Jan Mukařovský. Život a dílo; Milan Jankovič: Cesty za smyslem literárního díla II, ad.) Následovat bude diskuse o vývoji českého strukturalismu a jeho aktuálním výzkumu; pozvání přijali např. Lubomír Doležel, Aleš Haman, Mojmír Grygar ad.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den s knihou Lenky Jungmannové Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989)

26. 10. 2015

V úterý 10. listopadu 2015 od 13 hodin se v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR uskuteční Den s knihou Lenky Jungmannové Příběhy obyčejných šílenství („Nová vlna“ české dramatiky po roce 1989), na němž bude představena jmenovaná publikace a také jí předcházející autorčina ediční činnost v oblasti současné české dramatiky – knihy L. Lagronové (Hry, Větrné mlýny, Brno 2010), Davida Drábka (Aby se Čechům ovary zachvěly a Dětem!, Nakladatelství Akropolis, Praha 2011 a 2013) a Petra Zelenky (Obyčejná šílenství, Nakladatelství Akropolis, Praha 2014).

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Ne gentleman, ale politický génius. Ústav pro českou literaturu AV ČR ke kauze "Hitler je gentleman"

7. 10. 2015

Dne 6. října 2015 informoval prezident Miloš Zeman novináře, že údajný text Ferdinanda Peroutky označující Hitlera za gentlemana se mohl stát předmětem konfiskace prvorepublikové cenzury a odkázal na článek v Přítomnosti z 23. března 1938. V něm Peroutka informuje o cenzurním zásahu vůči textu z minulého týdne, kde „upozornil na pozoruhodné politické schopnosti německého kancléře a […] varoval před jeho podceňováním“. Specialisté na dějiny cenzury Ústavu pro českou literaturu AV ČR dohledali původní, necenzurované vydání inkriminovaného Peroutkova článku a vysvětlili principy fungování dobové cenzury. Označení Hitlera za gentlemana se ani v tomto článku nevyskytuje. 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den s dějinami literární cenzury

10. 9. 2015

V úterý 15. 9. 2015 představí Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR médiím, odborné i kulturní veřejnosti výsledky svého šestiletého výzkumu literární cenzury v českých zemích. Rozsáhlá monografie V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014 (2 svazky, 1661 stran, Praha, Academia – ÚČL AV ČR, 2015) je první českou vědeckou prací, která se věnuje různým formám cenzury a regulace literární komunikace v časovém záběru od Antonína Koniáše po rappera Řezníka. Výklad tak pokrývá období sahající od osvícenské transformace kultury a vzniku moderní literární veřejnosti až do současnosti, která je charakterizována jinou kulturní a mediální změnou – nástupem internetu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Vyšla monografie Ondřeje Sládka Jan Mukařovský. Život a dílo

19. 8. 2015

V letošním roce uplynulo čtyřicet let od úmrtí významného českého literárního vědce a estetika Jana Mukařovského (1891−1975). Jeho dílo, dobře známé i v zahraničí, je spojeno s tím nejvlivnějším, co česká literární teorie dala světu – strukturalismem. Třebaže některé Mukařovského práce jsou v oblastech literární vědy, estetiky, divadelní či filmové vědy považovány za klasické, teprve nyní, čtyřicet let od jeho smrti, vychází první monografie, která představuje jeho život a dílo. Jejím autorem je Ondřej Sládek, vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Vychází kniha V obecném zájmu

18. 8. 2015

Dne 20. 8. 2015 přichází do knihkupectví monografie V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749–2014. Publikace bude veřejnosti představena v úterý 15. září 2015 v přednáškovém sále ÚČL AV ČR (Na Florenci 1420/3, Praha 1) v rámci Dne s dějinami literární cenzury. Program Dne naleznete s předstihem na www.ucl.cas.cz. Rozsáhlá dvousvazková publikace je první českou vědeckou prací, která se zabývá cenzurou literatury v mimořádně dlouhém časovém záběru od Antonína Koniáše až po rappera Řezníka. Monografii napsal kolektiv autorů Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL) pod vedením Michaela Wögerbauera. Vydává nakladatelství Academia ve spolupráci s ÚČL. 

TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS KIT

 

Výstava z Fotosbírky Bohumila Vavrouška Slavětínského

14. 7. 2015

V sobotu 18. července 2015 od 18.00 proběhne ve Slavětíně (u Chotěboře, kraj Vysočina) vernisáž výstavy Rodná Vysočina na fotografiích Bohumila Vavrouška Slavětínského – Cesta do Slavětína v kresbách Adolfa Kašpara, kterou ve spolupráci s obcí Slavětín připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Vznik výstavy podpořila Akademie věd ČR v rámci programu spolupráce s kraji a regiony České republiky. Výstava ve společenském sále zbrojnice SDH Slavětín je na požádání přístupná ve dnech 19. července – 31. srpna 2015. Je koncipována jako putovní, obec Slavětín ji nabízí k zapůjčení okolním obcím.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS KIT

 

Výstava „Tyto sem kniežky napsal…“ Putování díla Jana Husa z 15. do 21. století

8. 7. 2015

U příležitosti V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky a  600. výročí upálení mistra Jana Husa otevřel Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR výstavu „Tyto sem kniežky napsal..“: putování díla Jana Husa z 15. do 21. století. Expozice o dvanácti panelech ukazuje, jaké bylo vnímání Husova odkazu v proměnách času. Rovněž přináší přehled spisů Jana Husa a mapuje osudy těchto textů v rukou koncilních otců, reformátorů, vědců i literátů od 15. do 21. století. Výstava je nyní volně ke stažení v rámci edice Literatura ke stažení.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Memorandum V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky

8. 7. 2015

Dne 4. července 2015 skončilo pětidenní jednání V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, jehož účastníci přijali memorandum na podporu výuky češtiny v zahraničí.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky

29. 6. 2015

Ve dnech 29. 6. – 4. 7. 2015 proběhne v Praze V. kongres světové literárněvědné bohemistiky, největší celosvětové setkání odborníků na českou literaturu. Kongres pořádá Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem bohemistických studií Filozofické fakulty v Praze, Ústavem slovenskej literatúry SAV, Ústavem české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Památníkem národního písemnictví. Pětidenního jednání se zúčastní výrazné osobnosti současné literární vědy a historie z České republiky, Austrálie, Japonska, Jižní Koreje, Turecka, Švýcarska, USA a 17 dalších zemí. Kongres s názvem „Válka a konflikt v české literatuře“ přispěje ke stoletému výročí 1. světové války. Proběhnou zde jednání o literárním zpracování vzpomínek na válku, odsunu sudetských Němců, o židovské tematice či o střetech literatury se státní mocí. Setkání se rovněž zapojí do oslav 600. výročí narození Jana Husa a bude se věnovat ohlasu jeho díla a dopadu husitských válek na kulturu střední Evropy. 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den se současnou slovenskou literaturou

6. 5. 2015

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR představí ve čtvrtek 14. 5. 2015 knihu Hľadanie súčasnosti. Slovenská literatúra začiatku 21. storočia (Literárne informačné centrum, Bratislava 2014), která vznikla ve spolupráci autorů z partnerského Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislavě a ÚČL AV ČR. Program Dne se současnou slovenskou literaturou nabídne novinářům, odborné komunitě, studentům i široké veřejnosti uvedení do aktuální situace literatury na Slovensku i příležitost utvořit si představu o tom, v čem je podobná a v čem naopak odlišná v porovnání se současnou literaturou českou.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 
Den s knihou Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885)
18. 2. 2015

3. března 2015 bude v přednáškovém sále ÚČL představena publikace Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885), kterou připravil tým oddělení literatury 19. století Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Téměř tisícistránková publikace dokumentuje proměnyvztahučeskéspolečnosti k Rukopisům královédvorskému a zelenohorskémuv letech 1817–1885 a její součástí je i přehled ediční historie Rukopisů a výklad o jiných, méně známých falzech, které obě ústřední mystifikace provázely. V rámci Dne s knihou Rukopisy královédvorský a zelenohorský a česká věda (1817–1885) proběhne rovněž mezioborový kulatý stůl o dnešním stavu bádání o místě Rukopisů v české kulturní historii za účasti autorů a dalších významných odborníků.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Den s Dějinami československého komiksu 20. století (TISKOVÁ ZPRÁVA)

20. 1. 2015

V přednáškovém sále ÚČL budou ve čtvrtek 29. 1. 2015 představeny třísvazkové Dějiny československého komiksu 20. století i další výsledky dlouhodobého výzkumného projektu autorského kolektivu historiků komiksu z ÚČL AV ČR a FF UP. V průběhu komponovaného Dne s Dějinami československého komiksu 20. století nabídne odborné komunitě, studentům i široké veřejnosti uvedení do domácí komiksové historie a seznámí je nejen s celkovým pojetím projektu a jeho dílčími výstupy, ale i se základními mezníky vývoje československého obrázkového seriálu a nejzajímavějšími novými objevy a zjištěními, která z práce na Dějinách československého komiksu 20. století vyplynula.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

1. 1. 2015

Den s Kritickou hybridní edicí

8. ledna 2015 proběhne v Ústavu pro českou literaturu AV ČR Den s Kritickou hybridní edicí, během něhož bude představena publikace Dílo Františka Gellnera, kterou připravil kolektiv editorů z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Vydání v Kritické hybridní edici spojuje čtenářské knižní vydání a vědeckou elektronickou edici na přiloženém DVD. Propojení knižního vydání a digitální aplikace tak představuje inovativní model publikování sebraných spisů i vybraných základních děl české literatury. Dílo Františka Gellnera poprvé přináší kompletní soubor dochovaných autorových textů čítající několik stovek textů (také několik desítek textů dosud knižně nezveřejněných – příklady viz níže), včetně jejich variant, dále kompletní rozsáhlou korespondenci (více jak 200 jednotek) a výtvarné dílo (více jak 800 reprodukcí). Edice tak nabízí komplexní pohled na dílo Františka Gellnera a vytváří předpoklad pro další vědecký výzkum.

TISKOVÁ ZPRÁVA

POZVÁNKA

 

20. 11. 2014. 

Vychází publikace Česká literární nakladatelství 1949–1989

Publikace Česká literární nakladatelství 1949–1989, kterou připravil kolektiv autorů Ústavu pro českou literaturu AV ČR pod vedením Michala Přibáně, vychází v těchto dnech v nakladatelství Academia. Slovníkově uspořádané dílo přináší rozsáhlá a podrobně zpracovaná hesla padesáti českých nakladatelství, která se od konce čtyřicátých do konce osmdesátých let soustředila na beletristickou a literárněvědnou produkci, popřípadě vydávala knihy z příbuzných odborných a uměleckých oblastí.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 
4. 11. 2014

V. kongres světové literárněvědné bohemistiky

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem slovenskej literatúry SAV, Ústavem české literatury a knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně a Památníkem národního písemnictví zahájily přípravy V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, který se uskuteční ve dnech 29. června – 4. července 2015 v Praze. Jednání bude rozděleno do čtyř sekcí zaměřených na problematiku války a konfliktu v české literatuře a na mechanismy, kterými jsou tyto události zakotveny v kulturní paměti. Tematický záběr kongresu však cílí i k obecnějšímu přesahu – mimo jiné k literárnímu zpracování odsunu sudetských Němců, k reflexi židovské tematiky, ke střetům literatury se státní mocí apod. Tradiční součástí kongresu je i výroční sekce. Tentokrát se bude u příležitosti 600. výročí narození Jana Husa věnovat ohlasu jeho díla a dopadu husitských válek na kulturu střední Evropy.

 
16. 10. 2014
Den s Korpusem českého verše

4. 11. v přednáškovém sále ÚČL AV ČR proběhne Den s Korpusem českého verše, během něhož bude formou tiskové konference a přednášky představen tento unikání versologický nástroj a jeho aplikace. Proběhne rovněž křest publikace Roberta Ibrahima a Petra Plecháče Báseň a počítač, která sdělnou formou ukazuje možnosti využití počítačových technologií pro výzkum literatury a zejména pak Korpus českého verše a jeho nástroje.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 
22. 9. 2014
„Hráno na harfu komínů.“ Kladno si ve středu 24. 9. 2014 připomene sté výročí narození Jiřího Koláře

Při příležitosti stého výročí narození básníka a světoznámého výtvarníka Jiřího Koláře bude v Kladně odhalena pamětní deska a uskuteční se přednáška o kladenské etapě Kolářova života a tvorby. Obě akce provází výstavu „Hráno na harfu komínů“. Jiří Kolář a Kladno (1925–1945), která je při příležitosti letošního velkého kolářovského jubilea instalována v Malé galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

 
27. 8. 2014

Přednáška prof. Lotmana a doc. Lotmanové

23. 9. 2014 od 13 hod se v přednáškovém sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1) uskuteční mimořádná přednáška prof. Mihhaila Lotmana Současné trendy v literární sémiotice a doc. Marie-Kristiiny Lotmanové O překládání české poezie do estonštiny.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 
24. 1. 2014

Výstava Václav Hájek z Libočan. Život a dílo v edici Literatura ke stažení

V rámci edice Literatura ke stažení byla zveřejněna výstava "Václav Hájek z Libočan. Život a dílo", která obsahuje 15 panelů k 460. výročí úmrtí Václava Hájaka z Libočan. Výstava byla  zveřejněná u příležitosti konference Na okraj Kroniky české a také v souvislosti s vydáním první moderní edice Hájkovy Kroniky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 
5. 10. 2013

Vyšla první moderní edice románu Karla Sabiny Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba

První moderní edici dosud neznámého románu Karla Sabiny Král Ferdinand V. Dobrotivý a jeho doba, napsaného krátce před autorovou smrtí, vydali Michal Charypar a Lenka Kusáková, pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. Na devíti stovkách stran románu Sabina živě vylíčil poměry v Rakousku předbřeznové doby, vrcholící revolucí roku 1848. Podstatné místo v románu zaujímá téma kolaborace s rakouskou policií, které lze číst mj. jako Sabinovu anonymní výpověď po jeho odhalení a odsouzení „národním soudem“. K 200. výročí Sabinova narození (1813–1877) vydalo knihu nakladatelství Academia.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

26. 9. 2013

Čtenáři a čtení v České republice (2013)

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. uskutečnily v roce 2013 již třetí reprezentativní statistický průzkum čtenářů a čtení mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Jeho první výsledky přinášíme formou tiskové zprávy a prezentace. Podrobnější výsledky letošního průzkumu a jejich interpretace budou postupně publikovány na webu, v časopisech a v podobě knižní monografie. Výsledky předchozích průzkumů jsou k dispozici v sekci Čtenáři a čtení v České republice tohoto webu.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PREZENTACE

 
7. 12. 2012
Den s Retrospektivní bibliografií české literatury 1775–1945

11. 12. proběhne v ÚČL u příležitosti dokončení digitalizace Retrospektivní biblografie české literatury 1775–1945 představení tohoto mezinárodně unikátního projektu pro veřejnost. Součástí programu je také odborný seminář k jeho dalšímu rozvoji a využití. Cílem akce je představit výsledek projektu, online přístupnou aplikaci RETROBI (http://retrobi.ucl.cas.cz/), a možnosti, které v mezinárodním srovnání poskytuje odborníkům i studentům v oblasti literární historie, univerzitní výuky a příbuzných oborových bibliografií. Součástí celodenního programu bude tisková konference a panelová diskuse, na níž promluví přední osobnosti jednotlivých oborů z ÚČL AV ČR, vysokých škol a dalších vědeckých pracovišť.

 TISKOVÁ ZPRÁVA

 

16. 9. 2011
Vyšla kniha Jiřího Trávníčka Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)

Kniha přináší výsledky druhého reprezentativního výzkumu čtenářů a čtení v České republice. Specifickým tématem druhého výzkumu je čtení beletrie a čtení v digitálním prostředí. Součástí knihy jsou i rámcující kapitoly o tom, kdy, kde a z jakého důvodu se zrodila beletrie, jakož i jak se mění či nemění čtení pod tlakem nových technologií. Nechybí ani srovnání se čtenářskou kulturou v jiných zemích.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

13. 9. 2011

Přednáškový cyklus Přesahování literatury: intermediální a interdisciplinární přístupy

Ústav pro českou literaturu AV ČR zahajuje cyklus přednášek, které spojuje intermediální přístupu k literatuře a dalším uměním, který rozkrývá jejich vzájemné působení a vztahy, a dovoluje tak ve výsledku i hlubší porozumění dílům vzniklým v jednotlivých – uměleckých a mediálních – kontextech. Tyto přístupy, ale i odpovědi na otázky jako například Co mají společného mýtus a moderní komiks? Co může přinést analýza deskriptivních postupů v různých uměních, když literární popisy (skoro) všichni čtenáři přeskakují? Jak se změnila poezie v době digitálních médií? A proč bychom vůbec měli literaturu označovat jako médium? chce odborníkům i širší veřejnosti nabídnout celoroční přednáškový cyklus. Do debaty se v něm zapojí přednašeči, kteří kromě poznatků literárněvědného bádání přinesou i vhled do kognitivních věd, dějin a teorie umění, výzkumů populární kultury, vizuálních a mediálních studií.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

21. dubna 2011
Nová ediční řada popularizačních a didaktických materiálů Ústavu pro českou literaturu AV ČR

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i., se novou ediční řadou Literatura ke stažení obrací ke školám, knihovnám a muzeím, ale i všem dalším zájemcům o literaturu. Řada nabízí volně ke stažení ve formátu PDF, vytištění a instalaci především literární výstavy, prakticky pojaté antologie primárních textů, didaktické materiály, testy a kvízy, korespondující s rámcovými vzdělávacími programy jednotlivých typů škol.

1. dubna 2011

Mezinárodní konference o Karlu Jaromíru Erbenovi

ÚČL  je spolupořadatelem konference Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách, která se uskuteční 15. – 16. dubna 2011 na Malé Skále u Turnova. Konference se zaměří na literární, ediční a historiografické dílo tohoto autora, v souvislosti s jeho mnohostranným působením v soudobém vlasteneckém životě a institucích ovšem také na otázky historického vývoje muzeí a archivů a jejich knihoven.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PROGRAM

MALÁ SKÁLA (PROSPEKT)

Další podrobnosti naleznete na stránkách Pekařovské společnosti.

 
7. října 2010

Přednáškový cyklus Vícejazyčnost v české literatuře

Cílem přednáškového cyklu je představit odborné i širší veřejnosti na historicky i typologicky volených příkladech z doby od 17. století po současnost podoby vícejazyčnosti v literatuře Českých zemí. Přitom budou prezentovány také rozdílné badatelské přístupy českých i zahraničních vědců k příslušné problematice, jejíž význam znovu ožívá v dnešním komunikačně se propojujícím světě.

30. září 2010

Čtenáři a čtení v České republice (2010)

Národní knihovna ČR a Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., uskutečnily v roce 2010 reprezentativní průzkum mezi obyvateli ČR staršími 15 let. Celkově šlo již o druhé šetření – předchozí proběhlo v r. 2007 a bylo vůbec prvním reprezentativním šetřením zaměřeným na čtení, které se u nás kdy konalo.

TISKOVÁ ZPRÁVA

PREZENTACE VÝSLEDKŮ

 

6. srpna 2010

Pomocí technologie AWStat se podařilo získat statisku návštěvnosti našich internetových služeb: měsíčně je vyhledá více než 30 tisíc zájemců, počet dotazů se blíží 60 tisícům. Nejžádanějším informačním zdrojem je Slovník české literatury (www.slovnikceskeliteratury.cz), s nímž v měsíci květnu pracovalo téměř 16 tisíc uživatelů. Podrobnější údaje obsahuje TISKOVÁ ZPRÁVA.


29. července 2010

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. s lítostí oznamuje, že ve středu 28. července 2010 zemřel ve věku 89 let jeho dlouholetý vědecký pracovník, literární historik Vladimír Forst. Poslední rozloučení s Vladimírem Forstem se uskuteční v úterý 3. 8. 2010 od 11.30 v hlavní síni Olšanských hřbitovů v Praze. 

TISKOVÁ ZPRÁVA


21. května 2010

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá kulatý stůl Středoevropská literatura jako metodologický problém. Debata se uskuteční v pátek 2. 7. 2010 od 14:00 v pražském Café NONA a měla by poskytnout příležitost k úvaze nad pojmem „středoevropská literatura“ i nad jeho aplikovatelností do literárněhistorického kontextu. TISKOVÁ ZPRÁVA

 

 

21. dubna. 2010

Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR, v.v.i., Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Památník národního písemnictví v Praze pořádají ve dnech 28. června – 2. července 2010 pod názvem Jiná česká literatura (?) v Praze IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky.

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

26. února 2010

V nakladatelství Host vyšla v kniha "V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém.Editorem knihy je vědecký pracovník Ústavu pro českou literaturu Jiří Trávníček. Kniha je antologií 17 textů o střední Evropě z let 1946–2002.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

10. února 2010

V nakladatelství Academia vyšla v minulých týdnech (ještě s vročením 2009) publikace Text v pohybu, sestávající ze tří titulů vydaných v samostatných svazcích. Svazky Dílo v pohybu (Milan Jankovič), Text v pohybu četby (Marie Kubínová) a Psaní vně logocentrismu (Jan Matonoha) tvoří implicitní dialog nad různým chápáním pojmu text, k němuž se každý z autorů přibližuje z poněkud jiných východisek.

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

9. února 2010

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., vydal knihu „O slušnou odměnu bude pečováno...“ Ekonomické souvislosti spisovatelské profese v české kultuře 19. a 20. století  (Tomáš Breň, Pavel Janáček edd.).Tématem knihy je vztah spisovatelů k penězům, vznik a parametry literárního trhu v českých zemích, ustavování a proměny honorářové praxe, podoby patronátu, mecenátu a státní kulturní politiky v českých zemích.

TISKOVÁ ZPRÁVA